اخبار و تازه ها

جلسه ۱۹ مهر ۱۳۹۸ بیمارستان پارسیان

جلسه ۱۹ مهر ۱۳۹۸ بیمارستان پارسیان
برگزار کننده: کارگروه منتخب پزشکان بیمارستان پارسیان

هفته سالمند در بیمارستان پارسیان

گرامیداشت هفته سالمند در ۹ مهر ۹۸ در بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

بانک مهر اقتصاد

ارائه خدمات بانک مهر اقتصاد

INFRA-LOW FREQUENCY NEUROFEEDBACK WORKSHOP

INFRA-LOW FREQUENCY NEUROFEEDBACK WORKSHOP

کارگاه مراقبت از زخم

برگزاری کارگاه مراقبت از زخم

کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و تجهیزات

ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان ،مدیریت منابع و تجهیزات

ارزیابی اتاق عمل

روز ۱۳۹۸/۶/۹ ارزیابی اتاق عمل جهت اعتبار بخشی انجام شد

ارزیابی بلوک زایمان

امروز ۱۳۹۸/۶/۲۳ بخش بلوک زایمان بیمارستان فوق تخصصی پارسیان جهت اعتبار بخشی مورد ارزیابی قرار گرفت

روز داروساز در بیمارستان پارسیان

تبریک روز داروساز به پرسنل داروخانه و تجهیزات مصرفی بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

ارزیابی داخلی بخش۷بیمارستان پارسیان

ارزیابی داخلی بخش جراحی ۷ بیمارستان پارسیان

IraqIran