اعتبار بخشی بخش ۱بیمارستان پارسیان

توسط: | برچسب ها: | دیدگاه ها: ۰ | مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۸

دومین روز از ارزیابی داخلی اعتبار بخشی در بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

در دومین روز از ارزیابی داخلی اعتبار بخشی در بیمارستان پارسیان تیم ارزیاب متشکل از سوپروایزر بالینی، سوپروایزر سلامت،سوپروایزر آموزش، سوپروایزر کنترل عفونت، مسئول بهبود کیفیت یکی از بخش های جراحی (جراحی یک) را مورد پایش قرار دادند.

نتایج ارزیابی در اسرع وقت در اختیار سرپرستار بخش جهت رفع نواقص قرار خواهد گرفت.

ارسال پاسخ

IraqIran