اعتبار بخشی بخش۳بیمارستان پارسیان

توسط: | برچسب ها: | دیدگاه ها: ۰ | مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۸

ارزیابی اعتبار بخشی داخلی در بیمارستان فوق تخصصی پارسیان در بخش های درمانی و پشتیبانی اداری آغاز شد.

ارزیابی بخش های درمانی با حضور مترون بیمارستان، سوپروایزر سلامت، سوپروایزر کنترل عفونت، مسئول حقوق گیرنده خدمت و همچنین در واحدهای اداری با حضور مدیر بیمارستان، مسئول بهبود کیفیت، مسئول منابع انسانی، مسئول فناوری اطلاعات  از تاریخ ۱۲مرداد ۹۸ انجام گردید.

در این راستا تیم ارزیاب بیمارستان پارسیان به صورت روزانه و به طور تصادفی از بخش های درمانی و پشتیبانی اداری بازدید به عمل می آورند و شروع این بازبینی ها با ارزیابی بخش سه و واحد تغذیه صورت پذیرفت.

ارسال پاسخ

IraqIran