اعتبار بخشی بخش۶بیمارستان پارسیان

توسط: | برچسب ها: , , | دیدگاه ها: ۰ | مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۸

ادامه روند ارزیابی داخلی اعتبار بخشی در بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

در ادامه ارزیابی داخلی اعتبار بخشی در بیمارستان پارسیان تیم ارزیاب متشکل از مترون بیمارستان،سوپروایزر آموزش، سوپروایزر کنترل عفونت، مسئول بهبود کیفیت بخش شش را مورد پایش قرار دادند.

نتایج ارزیابی در اسرع وقت به سرپرستار بخش گفته میشود تا در جهت اصلاح نواقص و افزایش بهبود کیفیت خدمات رسانی اقدام شود.

ارسال پاسخ

IraqIran