اعتبار بخشی NICU بیمارستان پارسیان

توسط: | برچسب ها: , , , | دیدگاه ها: ۰ | مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۸

ارزیابی داخلی بخش NICU جهت اعتبار بخشی در بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

ارزیابی داخلی اعتبار بخشی بخش NICU در بیمارستان فوق تخصصی پارسیان توسط تیم ارزیاب متشکل از مترون بیمارستان،سوپروایزر آموزش، سوپروایزر کنترل عفونت و مسئول بهبود کیفیت انجام شد. نتیجه حاصل از این ارزیابی به سرپرستار بخش اعلام خواهد شد که در صورت وجود نواقص، اقدامات اصلاحی انجام شود.

ارسال پاسخ

IraqIran