بخش های بستری بیمارستان پارسیان

توسط: | برچسب ها: , | دیدگاه ها: ۰ | تیر ۱۵ام, ۱۳۹۸

بخش یک

این بخش درقسمت شرقی طبقه دوم بیمارستان واقع است و دارای یک اتاق خصوصی، سه اتاق دو تخته و سه اتاق سه تخته می­باشد و به ارائه خدمات مراقبتی و حمایتی بیماران داخلی وجراحی می ­پردازد.

 

رئیس بخش : آقای دکتر شهاب حسینی

سرپرستار بخش: سرکار خانم زهرا خصالی

تلفن داخلی :۲۲۷۵-۲۲۷۶

 

 بخش سه

این بخش در قسمت شرقی طبقه سوم بیمارستان واقع است و دارای سه اتاق خصوصی، دواتاق سه تخته، دو اتاق سه تخته می باشد که خدمات مراقبتی و حمایتی بیماریهای اطفال و زنان شامل هیسترکتومی، سیستوسل و رکتوسل،کنترل خونریزی پس از زایمان، کورتاژ تخلیه ای و تشخیصی، زایمان طبیعی و سزارین، کنترل دیابت بارداری، کنترل پری اکلامپسی و اکلامپسی، میومکتومی و کیست تخمدان و  OHSS (سندرم تخمدان تحریک پذیر) رابه بیماران مراجعه کننده ارائه می­ دهد.

رئیس بخش اطفال: خانم دکتر نادری

رئیس بخش زنان: آقای دکتر عطارزاده

سرپرستار بخش: سرکار خانم پروین حسامی

تلفن داخلی: ۲۳۳۷-۲۳۳۸-۲۲۳۹

 

بلوک زایمان

این بخش در طبقه سوم بیمارستان قرار دارد و دارای ۲تخت تحت نظر و ۳ تخت ریکاوری می ­باشد.

همچنین تریاژ و خدمات مراقبتی مادران باردار از قبیل:

  • آموزش
  • کنترل خونریزی پس از زایمان
  • زایمان طبیعی و سزارین
  • کنترل دیابت بارداری
  • پری اکلامپسی و اکلامپسی
  • مشکلات دوران بارداری و پس از زایمان

را ارائه می دهد.

 

 

 

رئیس بخش بلوک زایمان : آقای دکتر عبدالرحمان عطارزاده

 سرپرستار بخش بلوک زایمان: سرکار خانم مستانه نیک فر

 تلفن داخلی: ۲۴۸۵-۲۳۵۸

 

 

بخش پنج

این بخش درقسمت شرقی طبقه پنجم بیمارستان واقع است و دارای ۱۷ تخت شامل دو اتاق خصوصی، سه اتاق دوتخته و سه اتاق سه تخته می باشد که خدمات مراقبتی به بیماران جراحی و داخلی را ارائه می­دهد و بیماران بعد از جراحی قلب باز از ICU OH به این بخش منتقل

می شوند.

رئیس بخش: آقای دکتر یمین

تلفن داخلی: ۲۳۶۷-۲۳۶۸-۲۳۶۹

سرپرستار بخش: سرکار خانم معصومه سلیمانی کامران

 

بخش شش

این بخش در قسمت شرقی طبقه پنجم بیمارستان واقع است و دارای ۱۳ تخت فعال شامل ۶ اتاق دوتخته و ۱ اتاق خصوصی می­باشد که خدمات مراقبتی بیماران سرطانی و جراحی را ارائه می­دهد.

 

 

رئیس بخش : آقای دکتر نعمت الله رستمی

تلفن داخلی: ۲۳۶۷-۲۳۶۸-۲۳۶۹

 سرپرستار بخش: سرکار خانم مرجان نصیری زاده

 

بخش هفت

این بخش درقسمت غربی طبقه پنجم بیمارستان واقع است و به دلیل ساختار آن، به دو قسمت A7 و B7  تقسیم شده است که در اصل یک بخش با مدیریت و قوانین واحد می­باشد ودرمجموع دارای ۸ اتاق  شامل ۴ اتاق خصوصی و ۴ اتاق ۲ تخته می­باشد.

این بخش از مهرماه سال ۱۳۸۵ شروع به کار کرده است و پذیرش بیماران به صورت جنرال شامل موارد داخلی، جراحی، چکاپ، POST CCU و  POST ICUمی­ باشد.

 

رئیس بخش : آقای دکتر محمدعلی پکنه

 سرپرستار بخش: سرکار خانم هنگامه قاجار

تلفن داخلی A7: ۲۵۴۴-۲۵۴۵

تلفن داخلی B7: ۲۵۴۷-۲۵۴۶

 

ارسال پاسخ

IraqIran