جایگاه ما

نشانی:

ایران، تهران، سعادت آباد، خیابان سرو شرقی، نرسیده به میدان فرهنگ،

بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

کدپستی: ۱۹۹۸۶۵۳۶۵۱

تلفن: ۲۱ الی ۲۲۳۶۳۳۱۲-۲۱(۹۸+)

تلفن: ۷۱۰۰۲-۲۱(۹۸+)

درمانگاه: ۲۱۲۲۳۶۳۳۲۲-۲۱(۹۸+)

فکس: ۲۲۳۶۲۵۲۲-۲۱(۹۸+)

ایمیل: info@parsianhospital.com

IraqIran