نوبت دهی آنلاین

جهت نوبت دهی آنلاین اینجا کلیک کنید.

نوبت آنلاین شامل کلینیک ها می شود که بر اساس روز، ساعت و پزشک مورد نظر خود نوبت خود  را انتخاب فرمایید.

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۰۸:۰۰
ارتوپد
دکتر علیرضا زارع بیدکی «دست و شانه»

داخلی قلب
دکتر مقصود پیروزی

زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
داخلی قلب
دکتر مقصورد پیروزی

ارتوپد
دکتر عباس مدنی «فوق تخصص زانو»

زنان و زایمان
دکتر شهلا معینی

گوارش
دکتر فاطمه زالی

اطفال
دکتر زهره مرتضوی

جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی

پلاستیک
دکتر حسین عرب

گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان

سنگ شکن
مروت اله پیشگاهی

پوست
دکتر ابوالمحسن پاکزاد

گوارش
دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی

ارتوپد
دکتر یحیی عظیمی

داخلی کلیه
دکتر نسرین صادقی زاده

ارتوپد
دکتر فریدون سلطانخواه

زنان و زایمان
دکتر فاطمه مهدی زاده

جراحی مغز و اعصاب
دکتر مجید حمیدیان

داخلی
دکتر حسن صف آرا
داخلی قلب
دکتر مهدی مهدی یار

زنان و زایمان
دکتر شهلا معینی

گوش و حلق و بینی
دکتر ابوالقاسم هاشمی

ارتوپد
دکتر محمود معتمدی «فوق تخصص زانو»

جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه

اطفال
دکتر منصور شیخ «جراح اطفال»

جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی

داخلی قلب
دکتر همایون معماری

زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان

عفونی
دکتر مصطفی پور تقوا

چشم پزشکی
دکتر میرشمس الدین پیامی

سنگ شکن
دکتر لطف اله ارمنده

ارتوپد
دکتر عبداله موسوی

داخلی کلیه
دکتر نسرین صادقی زاده
گوارش
دکتر فاطمه زالی

اطفال
دکتر زهره مرتضوی

داخلی قلب
دکتر محمود جوادی

ارتوپد
دکتر عبداله موسوی

جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی

پلاستیک
دکتر حسین عرب

گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان

ارتوپد
دکتر یحیی عظیمی

پوست
دکتر ابوالمحسن پاکزاد

گوارش
دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی

داخلی قلب
دکتر فرجام لطفیانی

ارتوپد
دکتر فریدون سلطانخواه

جراحی مغز و اعصاب
دکتر مجید حمیدیان

داخلی
دکتر حسن صف آرا

ریه
دکتر حسن صف آرا
اطفال
دکتر غلامحسین فلاحی «فوق تخصص گوارش اطفال»

داخلی قلب
دکتر مهدی مهدی یار

گوارش
دکتر غلامحسین فلاحی

ارتوپد
دکتر محمود معتمدی «فوق تخصص زانو»

جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو

داخلی قلب
دکتر همایون معماری

داخلی قلب
دکتر همایون معماری

زنان و زایمان
دکتر فاطمه مهدی زاده

سنگ شکن
دکتر نادر رباط مرادی

گوش و حلق و بینی
دکتر ابوالقاسم هاشمی

داخلی کلیه
دکتر نسرین صادقی زاده
رماتولوژی
دکتر مریم غروی

گوارش
دکتر حمید حسینی جدا

زنان و زایمان
دکتر مهری صالحی

جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه

ارتوپد
دکتر شهرام شهیم

داخلی قلب
دکتر محمدرضا بیرانوند

سنگ شکن
دکتر کیوان دادخواه

داخلی کلیه
دکتر نسرین صادقی زاده

گوش و حلق و بینی
دکتر بهزاد پوستی

ریه
دکتر ساسان توانا

زنان و زایمان
دکتر بتول دانش بدی

طب فیزیکی
دکتر حسین سنجری عراقی

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی

ارتوپد
دکتر فریدون رحیمی

اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر شعله قطبی

داخلی قلب
دکتر مازیار رستگار
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی

داخلی قلب
دکتر فرجام لطفیانی

زنان و زایمان
دکتر سرور سادات دانشفر

سنگ شکن
دکتر لطف اله ارمنده

سنگ شکن
دکتر فیض محمد نورایی

چشم پزشکی
دکتر رامین اساسی

ارتوپد
دکتر عبداله موسوی

داخلی کلیه
دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
جراحی عمومی
دکتر ولی اله یمین

داخلی قلب
دکتر همایون معماری

زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان

داخلی
دکتر حسن صف آرا

ریه
دکتر حسن صف آرا

جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری

گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان

داخلی قلب
دکتر محمد اسدپور پیرانفر

ارتوپد
دکتر محمد طالبیان

اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر بتول دانش بدی

غدد اطفال
دکتر فریبا نادری

روانپزشک
دکتر مصطفی حمدیه

پوست
دکتر فریدون کمالی خامنه
گوارش
دکتر حمید حسینی جدا

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی

زنان و زایمان
دکتر سرور سادات دانشفر
زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی

داخلی
دکتر حسن صف آرا

ریه
دکتر حسن صف آرا

زنان و زایمان
دکتر ناتاشا حقیقی

اطفال
دکتر فریبا نادری

جراحی عمومی
دکتر مهدی موحد

زنان و زایمان
دکتر فرین سلامتی
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
آلرژی
دکتر صبا عرشی

اطفال
دکتر فریبا نادری

غدد اطفال
دکتر فریبا نادری

پلاستیک
دکتر حسین عربزاده

زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده

هماتولوژی
دکتر نعمت اله رستمی

تغذیه
دکتر شایسته حسین آبادی

روانشناسی بالینی
دکتر عاطفه فتاحی

جراحی توراکس
دکتر مجتی جواهرزاده

طب فیزیکی
دکتر حسین سنجری عراقی

جراحی مغز و اعصاب
دکتر آرش باباپور

گوش و حلق و بینی
دکتر حامد محمدی قهاری

ارتوپد
دکتر سعید صفایی
داخلی قلب
دکتر محمد اسدپور پیرانفر

جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمدرضا کوثری

اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر طاهره بیدگلی

غدد اطفال
دکتر فریبا نادری

جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو
داخلی قلب
دکتر علی اکبر زینالو «فوق تخصص قلب اطفال»

اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر فرین سلامتی

غدد اطفال
دکتر فریبا نادری

داخلی کلیه
دکتر جعفر حیدرنژادیان

جراحی توراکس
دکتر مجتی جواهرزاده

طب فیزیکی
دکتر حسین سنجری عراقی

داخلی قلب
دکتر محمدرضا بیرانوند

زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده

جراحی مغز و اعصاب
دکتر آرش باباپور

جراحی عمومی
دکتر شهاب حسینی
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
طب فیزیکی
دکتر حسین سنجری عراقی

زنان و زایمان
دکتر نوشین صفوی

جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه

نورولوژی
دکتر گلاره بنی هاشم
طب فیزیکی
دکتر حسین سنجری عراقی

زنان و زایمان
دکتر نوشین صفوی

داخلی
دکتر حسن صفاریه

تغذیه
دکتر مهدی شادنوش

جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری
طب فیزیکی
دکتر حسین سنجری عراقی

داخلی قلب
دکتر سینا صدیقی

درد و بی هوشی
دکتر مسعود ثقفی نیا

غدد
دکتر بیتا ربانی
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری

ارتوپد
دکتر محمد اخلاق نجات
۱۹:۰۰
۲۰:۰۰
۲۱:۰۰
۲۲:۰۰
۲۳:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۰:۰۰
سنگ شکن
دکتر لطف اله ارمنده

سنگ شکن
دکتر فیض محمد نورایی
سنگ شکن
مروت اله پیشگاهی
سنگ شکن
دکتر لطف اله ارمنده
سنگ شکن
دکتر نادر رباط مرادی
سنگ شکن
دکتر کیوان دادخواه
۱۱:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۰۸:۰۰
زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
زنان و زایمان
دکتر شهلا معینی
زنان و زایمان
دکتر شهلا معینی
۰۹:۰۰
زنان و زایمان
دکتر مهری صالحی
۱۰:۰۰
زنان و زایمان
دکتر سرور سادات دانشفر
زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان
زنان و زایمان
دکتر فاطمه مهدی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان
زنان و زایمان
دکتر فاطمه مهدی زاده
زنان و زایمان
دکتر سرور سادات دانشفر
زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان
زنان و زایمان
دکتر بتول دانش بدی
۱۳:۰۰
زنان و زایمان
دکتر ناتاشا حقیقی

زنان و زایمان
دکتر فرین سلامتی
۱۴:۰۰
زنان و زایمان
دکتر بتول دانش بدی
زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
زنان و زایمان
دکتر طاهره بیدگلی
زنان و زایمان
دکتر فرین سلامتی
زنان و زایمان
دکتر شعله قطبی
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
زنان و زایمان
دکتر نوشین صفوی
زنان و زایمان
دکتر نوشین صفوی
زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
۱۷:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۰۸:۰۰
ارتوپد
دکتر علیرضا زارع بیدکی «دست و شانه»
ارتوپد
دکتر عباس مدنی «فوق تخصص زانو»
ارتوپد
دکتر محمود معتمدی «فوق تخصص زانو»
۰۹:۰۰
ارتوپد
دکتر محمود معتمدی «فوق تخصص زانو»
۱۰:۰۰
ارتوپد
دکتر عبداله موسوی

ارتوپد
دکتر یحیی عظیمی
ارتوپد
دکتر شهرام شهیم
۱۱:۰۰
ارتوپد
دکتر عبداله موسوی
ارتوپد
دکتر یحیی عظیمی
ارتوپد
دکتر عبداله موسوی
۱۲:۰۰
ارتوپد
دکتر فریدون سلطانخواه
ارتوپد
دکتر فریدون سلطانخواه
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
ارتوپد
دکتر محمد طالبیان
ارتوپد
دکتر فریدون رحیمی
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
ارتوپد
دکتر سعید صفایی
ارتوپد
دکتر محمد اخلاق نجات

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۰:۰۰
پوست
دکتر ابوالمحسن پاکزاد
پوست
دکتر ابوالمحسن پاکزاد
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
پوست
دکتر فریدون کمالی خامنه

شنبه

یک شنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۰۸:۰۰
اطفال
دکتر غلامحسین فلاحی «فوق تخصص گوارش اطفال»
۰۹:۰۰
اطفال
دکتر زهره مرتضوی
اطفال
دکتر زهره مرتضوی
۱۰:۰۰
اطفال
دکتر منصور شیخ «جراح اطفال»
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
اطفال
دکتر فریبا نادری
اطفال
دکتر فریبا نادری
اطفال
دکتر فریبا نادری
اطفال
دکتر فریبا نادری
اطفال
دکتر فریبا نادری
اطفال
دکتر فریبا نادری
۱۵:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۰:۰۰
جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی
جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو
جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی
جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی
جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
جراحی عمومی
دکتر ولی اله یمین
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
جراحی عمومی
دکتر مهدی موحد
۱۵:۰۰
جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
جراحی عمومی
دکتر شهاب حسینی
۱۸:۰۰
جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۶:۰۰
جراحی توراکس
دکتر مجتی جواهرزاده
جراحی توراکس
دکتر مجتی جواهرزاده

یک شنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۰۹:۰۰
جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
جراحی مغز و اعصاب
دکتر مجید حمیدیان
جراحی مغز و اعصاب
دکتر مجید حمیدیان
۱۳:۰۰
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری
۱۴:۰۰
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمدرضا کوثری
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
جراحی مغز و اعصاب
دکتر آرش باباپور
جراحی مغز و اعصاب
دکتر آرش باباپور
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۷:۰۰
نورولوژی
دکتر گلاره بنی هاشم

شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۰۸:۰۰
داخلی قلب
دکتر مقصود پیروزی
داخلی قلب
دکتر مقصورد پیروزی
داخلی قلب
دکتر مهدی مهدی یار
داخلی قلب
دکتر مهدی مهدی یار
۰۹:۰۰
داخلی قلب
دکتر محمود جوادی
۱۰:۰۰
داخلی قلب
دکتر فرجام لطفیانی
داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی
داخلی قلب
دکتر همایون معماری
داخلی قلب
دکتر همایون معماری
داخلی قلب
دکتر همایون معماری
داخلی قلب
دکتر محمدرضا بیرانوند
۱۱:۰۰
داخلی قلب
دکتر فرجام لطفیانی
۱۲:۰۰
داخلی قلب
دکتر همایون معماری
داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی
داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی
۱۳:۰۰
داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی
۱۴:۰۰
داخلی قلب
دکتر محمد اسدپور پیرانفر
داخلی قلب
دکتر محمد اسدپور پیرانفر
داخلی قلب
دکتر علی اکبر زینالو «فوق تخصص قلب اطفال»
۱۵:۰۰
داخلی قلب
دکتر مازیار رستگار
۱۶:۰۰
داخلی قلب
دکتر محمدرضا بیرانوند
داخلی قلب
دکتر سینا صدیقی
۱۷:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۰:۰۰
پلاستیک
دکتر حسین عرب
پلاستیک
دکتر حسین عرب
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
پلاستیک
دکتر حسین عربزاده
۱۵:۰۰

یک شنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۷:۰۰
غدد
دکتر بیتا ربانی

چهارشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۴:۰۰
غدد اطفال
دکتر فریبا نادری
غدد اطفال
دکتر فریبا نادری
غدد اطفال
دکتر فریبا نادری
غدد اطفال
دکتر فریبا نادری
۱۵:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۰۸:۰۰
گوش و حلق و بینی
دکتر ابوالقاسم هاشمی
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰
گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان
گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان
گوش و حلق و بینی
دکتر ابوالقاسم هاشمی
۱۱:۰۰
گوش و حلق و بینی
دکتر بهزاد پوستی
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
گوش و حلق و بینی
دکتر حامد محمدی قهاری
۱۸:۰۰
۱۹:۰۰
۲۰:۰۰
۲۱:۰۰
۲۲:۰۰
۲۳:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۰۸:۰۰
گوارش
دکتر فاطمه زالی
گوارش
دکتر غلامحسین فلاحی
گوارش
دکتر حمید حسینی جدا
۰۹:۰۰
گوارش
دکتر فاطمه زالی
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰
گوارش
دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
گوارش
دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
۱۲:۰۰
گوارش
دکتر حمید حسینی جدا

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۱:۰۰
داخلی کلیه
دکتر نسرین صادقی زاده
داخلی کلیه
دکتر نسرین صادقی زاده
داخلی کلیه
دکتر نسرین صادقی زاده
داخلی کلیه
دکتر نسرین صادقی زاده
داخلی کلیه
دکتر نسرین صادقی زاده
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
داخلی کلیه
دکتر جعفر حیدرنژادیان
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۴:۰۰
هماتولوژی
دکتر نعمت اله رستمی

یک شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۰:۰۰
عفونی
دکتر مصطفی پور تقوا
۱۱:۰۰

دوشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۵:۰۰
روانشناسی بالینی
دکتر عاطفه فتاحی
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

یک شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۴:۰۰
روانپزشک
دکتر مصطفی حمدیه

شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۳:۰۰
داخلی
دکتر حسن صف آرا
داخلی
دکتر حسن صف آرا
داخلی
دکتر حسن صف آرا
داخلی
دکتر حسن صف آرا
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
داخلی
دکتر حسن صفاریه
۱۸:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۲:۰۰
ریه
دکتر ساسان توانا
۱۳:۰۰
ریه
دکتر حسن صف آرا
ریه
دکتر حسن صف آرا
ریه
دکتر حسن صف آرا

شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۴:۰۰
آلرژی
دکتر صبا عرشی

یک شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۶:۰۰
درد و بی هوشی
دکتر مسعود ثقفی نیا
۱۷:۰۰

چهارشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۵:۰۰
تغذیه
دکتر شایسته حسین آبادی
۱۶:۰۰
۱۷:۰۰
تغذیه
دکتر مهدی شادنوش
۱۸:۰۰

یک شنبه

دوشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۰۸:۰۰
رماتولوژی
دکتر مریم غروی

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۰:۰۰
چشم پزشکی
دکتر رامین اساسی
چشم پزشکی
دکتر میرشمس الدین پیامی
۱۱:۰۰

شنبه

دوشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۳:۰۰
طب فیزیکی
دکتر حسین سنجری عراقی
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
طب فیزیکی
دکتر حسین سنجری عراقی
طب فیزیکی
دکتر حسین سنجری عراقی
طب فیزیکی
دکتر حسین سنجری عراقی
طب فیزیکی
دکتر حسین سنجری عراقی
طب فیزیکی
دکتر حسین سنجری عراقی

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
IraqIran