فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

این بخش از بیمارستان فوق تخصصی پارسیان در قسمت شرقی طبقه منفی یک قرار دارد و با استفاده از کادر مجرب در ساعات اداری به ارائه خدمات درمانی بیماران سرپایی و بستری می­پردازد.

مسئول فنی واحد: سرکار خانم سوسن کیهانی

تلفن داخلی : ۲۴۳۷-۲۴۳۹

 

IraqIran