• همه
  • ارتوپد
  • پزشکان
  • جراحی پلاستیک
  • جراحی عمومی
  • جراحی لاپاراسکوپی
  • زنان و زایمان
  • گوش و حلق و بینی
  • مفاصل و زانو

دکتر حافظ بیات ماکو

دکتر حافظ بیات ماکو متخصص جراحی عمومی (پستان، گوارش، فتق)

دکتر طاهره کندی بیدگلی

دکتر طاهره کندی بیدگلی متخصص جراحی زنان ، زایمان ، نازائی

دکتر مهدی موحد

دکتر مهدی موحد متخصص جراحی داخلی، گوارش و لاپاراسکوپی

دکتر شعله قطبی

دکتر شعله قطبی متخصص زنان و زایمان

دکتر فریدون رحیمی

دکتر فریدون رحیمی متخصص ارتوپدی

دکتر ناتاشا حقیقی

دکتر ناتاشا حقیقی متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه مهدیزاده

فاطمه مهدی زاده متخصص زنان و زایمان

دکتر حسن جلالی فرج زاده

دکتر حسن جلالی فرج زاده متخصص زنان و زایمان

دکتر فرشته شاه محمدی

دکتر فرشته شاه محمدی متخصص زنان زایمان

دکتر معصومه یونسی

دکتر معصومه یونسی متخصص زنان وزایمان و نازایی

دکتر جاوید صادقیان

دکتر جاوید صادقیان جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر یحیی عظیمی

دکتر یحیی عظیمی متخصص و جراح ارتوپدی

دکتر محمدعلی فخاریان

دکتر محمد علی فخاریان فلوشیپ جراحی مفصل ران و زانو

دکتر عبدالله موسوی

دکتر عبدالله موسوی جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر شهاب حسینی

دکتر شهاب حسینی متخصص جراحی عمومی

دکتر زهرا زارعیان

دکتر زهرا زارعیان جراح و متخصص بیماریهای زنان، زایمان و نازائی

IraqIran