• همه
 • ارتوپد
 • پزشکان
 • جراحی پلاستیک
 • جراحی عمومی
 • جراحی مغز و اعصاب
 • جراحی لاپاراسکوپی
 • ریه
 • زنان و زایمان
 • فشار خون
 • قلب و عروق
 • گوش و حلق و بینی
 • مفاصل و زانو

دکتر شعله قطبی

دکتر شعله قطبی متخصص زنان و زایمان

دکتر فریدون رحیمی

دکتر فریدون رحیمی متخصص ارتوپدی

دکتر ناتاشا حقیقی

دکتر ناتاشا حقیقی متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه مهدیزاده

فاطمه مهدی زاده متخصص زنان و زایمان

دکتر حسن جلالی فرج زاده

دکتر حسن جلالی فرج زاده متخصص زنان و زایمان

دکتر فرشته شاه محمدی

دکتر فرشته شاه محمدی متخصص زنان زایمان

دکتر معصومه یونسی

دکتر معصومه یونسی متخصص زنان وزایمان و نازایی

دکتر جاوید صادقیان

دکتر جاوید صادقیان جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر یحیی عظیمی

دکتر یحیی عظیمی متخصص و جراح ارتوپدی

دکتر محمدعلی فخاریان

دکتر محمد علی فخاریان فلوشیپ جراحی مفصل ران و زانو

دکتر عبدالله موسوی

دکتر عبدالله موسوی جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر شهاب حسینی

دکتر شهاب حسینی متخصص جراحی عمومی

دکتر زهرا زارعیان

دکتر زهرا زارعیان جراح و متخصص بیماریهای زنان، زایمان و نازائی

دکتر فریبا هندسی

دکتر فریبا هندسی متخصص قلب و عروق و فشار خون

دکتر ساسان توانا

دکتر  ساسان توانا فوق تخصص بیماری های ریه

دکتر سید مجید حمیدیان

دکتر سید مجید حمیدیان متخصص جراحی مغز و اعصاب

IraqIran