قوانین IPD

قوانین مربوط به پذیرش بیمار بین الملل

  • بستری و پذیرش بیماران با نظر کمیته کنترل عفونت جهت مراقبت از بیماری‌های منتقله از شیوع بیماری‌ها و نظام مراقبت آزمایشات بر اساس قوانین بین المللی و در صورت طغیان و اپیدمی بیماری‌ها تغییر خواهد کرد .
  • آزمایشات عمومی جهت کلیه بیماران پذیرشی و بستری بطور روتین انجام می‌شود که شامل HIv، HBs، HCv و PPD می‌باشد و آزمایشات مورد تقاضای پزشک می‌باشد. آزمایش CCHF برای بیمارانی که با علائم تب و مشکوک از کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند انجام می‌گردد.
  • آزمایش کری بلی (وبا) جهت بیمارانی که از عراق و سوریه بستری می‌شوند در صورت داشتن اسهال انجام می‌شود.
  • در صورت مراجعه بیماران از عربستان و عراق با علائم تب و سرماخوردگی تست H۱N۱ و کروناویروس بعمل می‌آید.
  • در صورت بروز بیماری‌های ناشناخته و وجود علائم خاص اغلب بیماران مشاوره عفونی می‌‎شوند.
  • در صورت ارتباط مستقیم بیمار با مرکز و پذیرش مستقیم از طریق بیمارستان، بیمار کلیه مدارک خود شامل آزمایش، سی تی اسکن MRI ، خلاصه پرونده در صورت بستری بودن بیمار در مرکز درمانی کشور خود و سایر مدارک مورد نیاز پزشک معالج را از طریق پست الکترونیک ارسال نماید.
  • در صورت پذیرش بیمار توسط شرکت گردشگری، شرکت گردشگری موظف است کلیه مدارک بیمار شامل آزمایش، سی‌تی‌اسکن MRI، خلاصه پرونده در صورت بستری بودن بیمار در مرکز درمانی کشور خود و سایر مدارک مورد نیاز پزشک معالج را از طریق پست الکترونیک ارسال نماید.
  • کلیه مراحل و اقدامات پذیرش تا ترخیص بیمار توسط واحد بیماران بین الملل انجام خواهد پذیرفت.
  • پزشک معالج بیمار، پس از بررسی مدارک و ویزیت بیمار توسط پزشک مسئول بیماران بین الملل توسط ایشان تعیین خواهد گردید.

واحدبیماران بین الملل(IPD): واحدی در بیمارستان است که وظیفه آن ایجاد هماهنگی های لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران اتباع خارجی است.

در بیمارستان پارسیان مسئول پیگیری کلیه خدمات درمانی مرتبط به بیمار از طریق دپارتمان بیماران بین الملل به عهده پزشک IPD جناب آقای دکتر پیشگاهی است. مترجم مقیم مسلط به زبانهای عربی و کارشناس IPD در این مرکز حضور دارد و از لحظه ورود تا ترخیص از بیمارستان همراه بیماران می باشد تا امور مربوط به درمان را تسهیل نماید، به گونه ای که هیچگونه خلل ارتباطی در این زمینه ایجاد نشود.

کارشناس واحد بین المللی: خانم سحر اسمعیلی

شماره تماس داخلی: ۲۴۰۱

تعرفه درمان بیماران بین الملل

کلیه هزینه های اعمال شده تقریبی می باشد. هزینه کلیه اعمال جراحی بدون در نظر گرفتن قیمت وسایل مصرفی و پروتز حین عمل می باشد.

ردیفنوع اتاقدلار
۱خصوصی۱۹۰
۲ایزوله۱۹۰
۳دوتخته۱۲۵
۴سه تخته۹۵
۵ICU۳۴۰
۶ICU.OH۳۴۰
۷NICU۳۴۰
۸CCU۲۱۰
۹همراه بیمار۴۲

اعمال جراحی

نام عملمتوسط تخت روز بستریمتوسط هزینه(دلار )
کیست یا سینوس پیلونیدال ۱۵۵۰
بلفاروپلاستی دو پلک ۱۲۰۰۰
ابدومینوپلاستی ۱۲۶۰۰

نام عملمتوسط تخت روز بستریمتوسط هزینه(دلار )
بالن کیفوپلاستی (شکستگی مهره )۳۲۶۰۰
کیفوز ، اسکولیوز یا کیفواسکولیوز(انحراف ستون فقرات )۳۵۵۰۰
اسپوندیلولیستریس (لیز خوردگی مهره )۳۴۰۰۰
دیسککتومی /کورپکتومی (دیسک کمر- گردن )۳۲۴۰۰
تنگی کانال نخاع گردن و کمر ۳۳۳۰۰

نام عملمتوسط تخت روز بستریمتوسط هزینه(دلار )
آرتروسکوپی کامل شانه ۱۱۷۰۰
شکستگی اندامها ۲۲۰۰۰-۱۰۰۰
شکستگی لگن ۳۲۴۰۰-۲۰۰۰
آرتروپلاستی کامل هیپ(توتال HIP )۲۲۵۰۰
آرتروپلاستی کامل زانو (توتال Knee)۲۲۰۰۰-۱۵۰۰
هالوس والگوس۱۸۰۰
آرتروسکوپی رباط زانو (Acl-Pcl)۱۱۵۰۰
سندروم تونل کارپال مچ دست (CTS)۱۶۰۰
نام عملمتوسط تخت روز بستریمتوسط هزینه(دلار )
سیتورینوپلاستی ۱۱۷۰۰
رینوپلاستی ۱۱۷۰۰
نام عملمتوسط تخت روز بستریمتوسط هزینه(دلار )
تعبیه پیس میکر دائم یک ؛ دو یا سه حفره ای ۱۲۰۰۰-۱۵۰۰
تعبیه ICDیک ، دو یا سه حفره ای ۱۲۵۰۰-۲۰۰۰
تعویض/ترمیم یک دریچه ۵۶۲۰۰
بای پس شریان کرونر (CABG)۵۶۵۰۰
آنژیوگرافی محیطی (چهار رگ مغزی ف کاروتید ، کلیوی ، لگن ، اندام فوقانی و تحتانی )۱۱۵۰۰-۱۰۰۰
بالن آنژیوپلاستی یک رگ (یک تا سه استنت )۲۳۳۰۰-۲۰۰۰
آنژیوپلاستی CTO/primary PCI۲۳۵۰۰-۲۲۰۰
آنژیوگرافی عروق کرونر ۱۱۰۰۰
آنژیوگرافی عروق بای پس شده ۱۱۳۰۰
آنژیوگرافی عروق کرونر به همراه کاتتریسم قلب راست و چپ۱۱۳۰۰
بستن ASD/VSD/PFO از طریق پوست ۲۳۵۰۰
EPS Mapping۲۱۳۰۰
EPS Ablation۲۳۰۰۰-۲۰۰۰
نام عملمتوسط تخت روز بستریمتوسط هزینه(دلار )
معده برای چاقی مفرط (اسلیو/بای پس )۳۳۶۰۰-۲۶۰۰
معده/کولون(گاسترکتومی / کولکتومی)۵۴۰۰۰-۳۵۰۰
آپاندیس(آپاندکتومی )۲۱۲۰۰
هموروئیدکتومی /فیشرکتومی)۱۸۰۰
کیسه صفرا (کوله سیستکتومی )۲۱۵۰۰
لاپاراتومی تشخیصی۱۲۵۰۰-۱۵۰۰
فتق ( اینگوئینال/شکمی / نافی )۱۱۶۰۰-۷۰۰
نام عملمتوسط تخت روز بستریمتوسط هزینه(دلار )
تیروئیدکتومی ۱۲۰۰۰
تونسیلکتومی۱۷۰۰
نام عملمتوسط تخت روز بستریمتوسط هزینه(دلار )
فیبروم رحم (میومکتومی)۱۱۰۰۰
جراحی هیسترکتومی ۲۱۶۰۰
هیسترکتومی تشخیصی/درمانی۱۸۰۰
کیست تخمدان (سیستکتومی)۱۱۰۰۰
سرکلاژ۱۵۰۰
زایمان طبیعی۱۸۰۰
سزارین ۱۱۰۰۰
نام عملمتوسط تخت روز بستریمتوسط هزینه(دلار )
تومور مغزی و نخاعی۳۵۰۰
نام عملمتوسط تخت روز بستریمتوسط هزینه(دلار )
سنگ شاخه گوزنی کلیه (PCNL)۱۲۰۰۰
نفرکتومی ۱۲۲۰۰
عمل خارج کردن یا شکستن سنگ حالب (TUL)۱۱۳۰۰-۱۰۰۰
برداشتن تومر مثانه (TURT)۱۱۳۰۰
سیستواورتروسکوپی/ یورتروسکوپی/ سیستوسکوپی۱۱۳۰۰-۷۰۰
اورکیوکسی۱۱۰۰۰
هیدروسل دوطرفه ۱۱۰۰۰
واریکوسل ۱۱۲۵۰
پروستاتکتومی از طریق مجرا کامل / ناقص(TURP)۲۱۵۰۰-۱۰۰۰
یورتروسکوپی+ برداشتن DJ۱۵۵۰-۴۵۰
سند DJ۱۴۵۰-۳۵۰
برداشتن DJ۱۴۵۰-۳۵۰
تنگی مجرا ۱۶۰۰-۵۰۰

بسته های IPD

نام بستهاقلام بستهقیمت (ریال )
بسته طلاییتعرفه درمان + انتقال از فرودگاه به بیمارستان + انتقال از بیمارستان به فرودگاه + اتاق خصوصی به ازای هر ۲۴ ساعت (صبحانه ، ناهار، شام سفارشی در صورت نداشتن رژیم غذایی جهت بیمار+ صبحانه ، ناهار، شام سفارشی یک همراه + پذیرایی ویژه ،شامل : میوه شیرینی ، چای ، نسکافه )
بسته نقره ایتعرفه درمان + اتاق خصوصی به ازای هر ۲۴ ساعت (صبحانه ، ناهار، شام سفارشی در صورت عدم ممنوعیت جهت بیمار+ صبحانه ، ناهار، شام سفارشی یک همراه + پذیرایی ویژه ،شامل : میوه شیرینی ، چای ، نسکافه )
بسته برنزیتعرفه درمان
خدمات اقلام بستهقیمت (ریال )
درمانتعرفه عمل + آزمایشات پزشکی و خدمات بیمارستانی
اقامت اتاق خصوصی با خدمات رفاهی کامل با یک همراه هر ۲۴ ساعت
تغذیه بیمارصبحانه ، ناهار، شام سفارشی در صورت نداشتن رژیم غذایی هر ۲۴ ساعت
تغذیه همراه صبحانه ، ناهار، شام سفارشی هر ۲۴ ساعت
پذیرایی ویژه میوه ، شیرینی ، چای ، نسکافه هر ۲۴ ساعت
نقل و انتقال از فرودگاه به بیمارستان

از بیمارستان به فرودگاه


خدمات اقلام بستهقیمت (ریال )
درمانتعرفه عمل + آزمایشات پزشکی و خدمات بیمارستانی
اقامت اتاق خصوصی با خدمات رفاهی کامل با یک همراه هر ۲۴ ساعت
تغذیه بیمارصبحانه ، ناهار، شام سفارشی در صورت نداشتن رژیم غذایی هر ۲۴ ساعت
تغذیه همراه صبحانه ، ناهار، شام سفارشی هر ۲۴ ساعت
پذیرایی ویژه میوه ، شیرینی ، چای ، نسکافه هر ۲۴ ساعت
خدمات اقلام بستهقیمت (ریال )
درمانتعرفه عمل + آزمایشات پزشکی و خدمات بیمارستانی
اقامت اتاق دو تخته با خدمات رفاهی کامل با یک همراه هر ۲۴ ساعت
نقل و انتقال از فرودگاه به بیمارستان

از بیمارستان به فرودگاه
خدمات اقلام بستهقیمت (ریال )
درمانتعرفه عمل + آزمایشات پزشکی و خدمات بیمارستانی
اقامت اتاق دو تخته با خدمات رفاهی کامل با یک همراه هر ۲۴ ساعت
خدمات اقلام بستهقیمت (ریال )
درمانتعرفه عمل + آزمایشات پزشکی و خدمات بیمارستانی
اقامت اتاق سه تخته با خدمات رفاهی کامل با یک همراه
نقل و انتقال از فرودگاه به بیمارستان

از بیمارستان به فرودگاه
خدمات اقلام بستهقیمت (ریال )
درمانتعرفه عمل + آزمایشات پزشکی و خدمات بیمارستانی
اقامت اتاق سه تخته با خدمات رفاهی کامل با یک همراه هر ۲۴ ساعت
ویزیت پزشک در درمانگاه دلار
ویزیت پزشک عمومی ۷
ویزیت پزشک متخصص ۹
ویزیت پزشک فوق تخصص ۱۰
ویزیت پزشک فوق تخصص روان پزشکی ۱۰

هزینه پزشک

ویزیت پزشک در بخش دلار
ویزیت پزشک معالج روز اول ۲۵
ویزیت پزشک معالج روز دوم ۲۱
ویزیت روز ترخیص ۲۱
ویزیت نوزاد متولد شده روز اول ۳۰
مشاوره در بخش ۲۵

انتقادات و پیشنهادات

بارگذاری مدارک (حداکثر ۲۰ مگابایت)

پذیرش online

خانمآقاIraqIran