قوانین IPD

قوانین مربوط به پذیرش بیمار بین الملل

 • بستری و پذیرش بیماران با نظر کمیته کنترل عفونت جهت مراقبت از بیماری‌های منتقله از شیوع بیماری‌ها و نظام مراقبت آزمایشات بر اساس قوانین بین المللی و در صورت طغیان و اپیدمی بیماری‌ها تغییر خواهد.
 • آزمایشات عمومی جهت کلیه بیماران پذیرشی و بستری بطور روتین انجام می‌شود که شامل HIv، HBs، HCv و PPD می‌باشدو آزمایشات مورد تقاضای پزشک می باشد. .. آزمایش CCHF جهت بیمارانی که با علائم تب و مشکوک از کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند می‌باشند انجام می گردد
 • آزمایش کری بلی (وبا) جهت بیمارانی که از عراق و سوریه بستری می‌شوند در صورت داشتن اسهال انجام می‌شود.
 • در صورت مراجعه بیماران از عربستان و عراق با علائم تب و سرماخوردگی تست H۱N۱ و کروناویروس بعمل می‌آید
 • در صورت بروز بیماری‌های ناشناخته و وجود علائم خاص اغلب بیماران مشاوره عفونی می‌‎شوند.
 • در صورت ارتباط مستقیم بیمار با مرکز و پذیرش مستقیم از طریق بیمارستان ، بیمار کلیه مدارک خود شامل آزمایش ، سی تی اسکن MRI ، خلاصه پرونده  در صورت بستری بودن بیمار در مرکز درمانی کشور خود و سایر مدارک مورد نیاز پزشک معالج را توسط ایمیل ارسال نماید.
 • در صورت پذیرش بیمار توسط شرکت گردشگری ، شرکت گردشگری موظف است کلیه مدارک بیمار شامل آزمایش ، سی تی اسکن MRI  ، خلاصه پرونده در صورت بستری بودن بیمار در مرکز درمانی کشور خود و سایر مدارک مورد نیاز پزشک معالج را توسط ایمیل ارسال نماید.
 • کلیه مراحل و اقدامات پذیرش تا ترخیص بیمار توسط واحد بیماران بین الملل انجام خواهد پذیرفت .
 • پزشک معالج بیمار ، پس از بررسی مدارک و ویزیت بیمار توسط پزشک مسئول بیماران بین الملل توسط ایشان تعیین خواهد گردید.

واحدبیماران بین الملل(IPD):واحدی در بیمارستان است که وظیفه آن ایجاد هماهنگی های لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران خارجی است.

در بیمارستان پارسیان مسئول پیگیری کلیه خدمات درمانی مرتبط به بیمار از طریق دپارتمان بیماران بین الملل به عهده پزشک IPD جناب آقای دکتر پیشگاهی است.مترجم مقیم مسلط به زبانهای عربی و کارشناس IPD در این مرکز حضور دارد و از لحظه ورود تا ترخیص از بیمارستان رهمراه بیماران خارجی میباشد تا امور مربوط به درمان را تسهیل نماید ،به گونه ای که هیچگونه خلل ارتباطی در این زمینه ایجاد نشود .

کارشناس واحد بین المللی: خانم سحر اسمعیلی

شماره تماس داخلی:۲۴۰۱

 • تعرفه های IPD
 •  نوع عمل جراحیریال ایران
  ۱توتال نی یک طرفه۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۲توتال هیپ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۳CTS یک طرفه۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۴ارتروسکوپی ACL۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۵تعویض مفصل شانه۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۶مینیسک۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۷لامینوکتومی۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۸سزارین۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۹زایمان طبیعی۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۱۰هیسترکتومی۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰-۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۱۱فیوژن مهره کمر۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰-۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۱۲عمل قلب باز۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۱۳کله سیستکتومی۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۱۴رینوپلاستی۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۱۵هموروئید۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۱۶کیست پاینودال۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۱۷آنژیوگرافی کرونر۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۱۸آنژیوگرفی پریفرال۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۱۹پلاستی یک رگ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۲۰پلاستی دو رگ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  ۲۱تیروئیدکتومی۴۵۰.۰۰۰ . ۰۰۰
 • نوع اتاقریال ایران
  خصوصی۲۵.۰۰۰.۰۰۰
  ایزوله۲۵.۰۰۰.۰۰۰
  دوتخته۱۶.۰۰۰.۰۰۰
  سه تخته۱۲.۰۰۰.۰۰۰
  ICU۴۵.۰۰۰.۰۰۰
  ICU.OH۴۵.۰۰۰.۰۰۰
  NICU۴۵.۰۰۰.۰۰۰
  CCU۳۰.۰۰۰.۰۰۰

بسته های ipd

نام بستهاقلام بستهقیمت (ریال )
بسته طلاییتعرفه درمان + انتقال از فرودگاه به بیمارستان + انتقال از بیمارستان به فرودگاه + اتاق خصوصی به ازای هر ۲۴ ساعت (صبحانه ، ناهار، شام سفارشی در صورت نداشتن رژیم غذایی جهت بیمار+ صبحانه ، ناهار، شام سفارشی یک همراه + پذیرایی ویژه ،شامل : میوه شیرینی ، چای ، نسکافه )تعرفه درمان + ۱.۵۰۰.۰۰۰+۱.۲۰۰.۰۰۰+
۲۵.۰۰۰.۰۰۰( ۱.۲۰۰.۰۰۰+۱.۲۰۰.۰۰۰+ ۱.۰۰۰.۰۰۰ )
بسته نقره ای تعرفه درمان + اتاق خصوصی به ازای هر ۲۴ ساعت (صبحانه ، ناهار، شام سفارشی در صورت عدم ممنوعیت جهت بیمار+ صبحانه ، ناهار، شام سفارشی یک همراه + پذیرایی ویژه ،شامل : میوه شیرینی ، چای ، نسکافه )تعرفه درمان + ۲۵.۰۰۰.۰۰۰+
(۱.۲۰۰.۰۰۰+۱.۲۰۰.۰۰۰ +۱.۰۰۰.۰۰۰)
بسته برنزیتعرفه درمان تعرفه درمان
خدمات اقلام بستهقیمت (ریال )
درمانتعرفه عمل + آزمایشات پزشکی و خدمات بیمارستانی تعرفه عمل
اقامت اتاق خصوصی با خدمات رفاهی کامل با یک همراه هر ۲۴ ساعت ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
تغذیه بیمارصبحانه ، ناهار، شام سفارشی در صورت نداشتن رژیم غذایی هر ۲۴ ساعت۱.۲۰۰.۰۰۰
تغذیه همراه صبحانه ، ناهار، شام سفارشی هر ۲۴ ساعت۱.۲۰۰.۰۰۰
پذیرایی ویژه میوه ، شیرینی ، چای ، نسکافه هر ۲۴ ساعت۱.۰۰۰.۰۰۰
نقل و انتقال از فرودگاه به بیمارستان ۱.۵۰۰.۰۰۰
از بیمارستان به فرودگاه ۱.۲۰۰.۰۰۰
خدمات اقلام بستهقیمت (ریال )
درمانتعرفه عمل + آزمایشات پزشکی و خدمات بیمارستانی تعرفه عمل
اقامت اتاق خصوصی با خدمات رفاهی کامل با یک همراه هر ۲۴ ساعت ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
تغذیه بیمارصبحانه ، ناهار، شام سفارشی در صورت نداشتن رژیم غذایی هر ۲۴ ساعت۱.۲۰۰.۰۰۰
تغذیه همراه صبحانه ، ناهار، شام سفارشی هر ۲۴ ساعت۱.۲۰۰.۰۰۰
پذیرایی ویژه میوه ، شیرینی ، چای ، نسکافه هر ۲۴ ساعت۱.۰۰۰.۰۰۰
خدمات اقلام بستهقیمت (ریال )
درمانتعرفه عمل + آزمایشات پزشکی و خدمات بیمارستانیتعرفه عمل
اقامت اتاق دو تخته با خدمات رفاهی کامل با یک همراه هر ۲۴ ساعت ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
نقل و انتقال از فرودگاه به بیمارستان ۱.۵۰۰.۰۰۰
از بیمارستان به فرودگاه ۱.۲۰۰.۰۰۰
خدمات اقلام بستهقیمت (ریال )
درمانتعرفه عمل + آزمایشات پزشکی و خدمات بیمارستانیتعرفه عمل
اقامت اتاق دو تخته با خدمات رفاهی کامل با یک همراه هر ۲۴ ساعت ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
خدمات اقلام بستهقیمت (ریال )
درمانتعرفه عمل + آزمایشات پزشکی و خدمات بیمارستانی تعرفه عمل
اقامت اتاق سه تخته با خدمات رفاهی کامل با یک همراه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
نقل و انتقال از فرودگاه به بیمارستان ۱.۵۰۰.۰۰۰
از بیمارستان به فرودگاه ۱.۲۰۰.۰۰۰
خدمات اقلام بستهقیمت (ریال )
درمانتعرفه عمل + آزمایشات پزشکی و خدمات بیمارستانی تعرفه عمل
اقامت اتاق سه تخته با خدمات رفاهی کامل با یک همراه هر ۲۴ ساعت ۱۲.۰۰۰.۰۰۰

انتقادات و پیشنهادات

بارگزاری مدارک (حداکثر ۲۰مگابایت)

پذیرش online

خانمآقاIraqIran