۱۶تیر, ۱۳۹۸

رسالت

توسط: | برچسب ها:

رسالت بیمارستان پارسیان رسالت بیمارستان پارسیان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت دستیابی به اهداف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، ماموریت های ذیل را در پیش رو دارد: ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان بهبود کیفیت خدمات درمانی ارتقاء سلامت بیماران و کارکنان بهره گیری از پزشکان متعهد و پرسنل مجرب  رعایت حقوق گیرنده خدمت افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان
ادامه مطلب

Iran