جراحی توراکس

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۴:۰۰ PM

جراحی توراکس

دکتر مجتی جواهرزاده
۴:۰۰ PM
۴:۳۰ PM
جراحی توراکس

دکتر مجتی جواهرزاده
۴:۰۰ PM
۴:۳۰ PM

یک شنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۴:۰۰ PM

جراحی توراکس

دکتر مجتی جواهرزاده
۴:۰۰ PM
۴:۳۰ PM
جراحی توراکس

دکتر مجتی جواهرزاده
۴:۰۰ PM
۴:۳۰ PM

یک شنبه

سه شنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
IraqIran