درد و بی هوشی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۶:۰۰

درد و بی هوشی

دکتر مسعود ثقفی نیا
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰

۱۷:۰۰

چهارشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۶:۰۰

درد و بی هوشی

دکتر مسعود ثقفی نیا
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰

۱۷:۰۰

چهارشنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran