غدد

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۷.۰۰

غدد

دکتر بیتا ربانی
۱۷.۰۰
۱۸.۰۰

چهارشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۷.۰۰

غدد

دکتر بیتا ربانی
۱۷.۰۰
۱۸.۰۰

چهارشنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran