نورولوژی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۷:۰۰

نورولوژی

دکتر گلاره بنی هاشم
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۷:۰۰

نورولوژی

دکتر گلاره بنی هاشم
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

شنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran