معرفی پزشکان

دکتر مهدی موحد

دکتر مهدی موحد متخصص جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو

دکتر حافظ بیات ماکو متخصص جراحی عمومی

دکتر فریبا هندسی

دکتر فریبا هندسی متخصص داخلی قلب

دکتر شهاب حسینی

دکتر شهاب حسینی متخصص جراحی عمومی

دکتر ولی اله یمین

دکتر ولی اله یمین متخصص جراحی عمومی

دکتر مروت الله پیشگاهی

دکتر مروت الله پیشگاهی متخصص اورولوژی

دکتر ناتاشا حقیقی

دکتر ناتاشا حقیقی متخصص زنان و زایمان

دکتر مسعود ثقفی نیا

دکتر مسعود ثقفی نیا متخصص درد

دکتر بتول دانش بدی

دکتر بتول دانش بدی متخصص زنان و زایمان

دکتر محمد حاجی یوسفی

دکتر محمد حاجی یوسفی فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

دکتر محمدعلی پکنه

  دکتر محمدعلی پکنه متخصص جراحی عمومی

Iran