۱۵تیر, ۱۳۹۸

بخش های بستری بیمارستان پارسیان

توسط: | برچسب ها: ,

بخش یک این بخش درقسمت شرقی طبقه دوم بیمارستان واقع است و دارای یک اتاق خصوصی، سه اتاق دو تخته و سه اتاق سه تخته می­باشد و به ارائه خدمات مراقبتی و حمایتی بیماران داخلی وجراحی می ­پردازد.   رئیس بخش : آقای دکتر شهاب حسینی سرپرستار بخش: سرکار خانم زهرا خصالی تلفن داخلی :۲۲۷۵-۲۲۷۶    بخش سه این بخش در قسمت شرقی طبقه سوم بیمارستان واقع است و دارای سه اتاق خصوصی، دواتاق سه تخته، دو اتاق سه تخته می باشد که خدمات مراقبتی و حمایتی بیماریهای اطفال و […]
ادامه مطلب

IraqIran