جستجو
جستجو

بخش اورژانس بیمارستان پارسیان

این بخش در طبقه همکف با دو ورودی جداگانه قرار دارد که شامل تریاژ بیماران در بدو ورود و در کمترین زمان ممکن است. ویزیت توسط پزشک عمومی مقیم انجام می‌شود و با توجه به وضعیت بیمار به صورت سرپایی و با نسخه منزل و یا بستری در بخش تحت نظر اورژانس اقدام به بستری صورت می‌گیرد.
این بخش دارای ۸ تخت بستری کمتر از ۶ ساعت جهت بیماران ترومایی و کلیه بیماران بدحال، یک تخت CPR و یک تخت اتاق عمل می‌باشد.