بخشهای بستری بیمارستان پارسیان

بخش یک و دو (داخلی ، جراحی)

این مجموعه در طبقه دوم بیمارستان واقع است و دارای سه اتاق خصوصی، چهار اتاق دو تخته و چهار اتاق سه تخته با حضور پرسنل مجرب و پزشکان متخصص می‌باشد و به ارائه خدمات مراقبتی و حمایتی بیماران داخلی وجراحی می‌پردازد.
تمامی اتاق های این بخش دارای امکانات رفاهی کامل جهت رفاه حال مراجعه کنندگان عزیز می‌باشد.

بخش سه و چهار (اطفال و زنان)

این مجموعه واقع در طبقه سوم بیمارستان می‌باشد و دارای پنج اتاق خصوصی، دواتاق دو تخته، دو اتاق سه تخته و همچنین دو اتاق مخصوص اطفال می‌باشد که خدمات مراقبتی و حمایتی بیماریهای اطفال و زنان با حضور پزشکان مجرب و پرسنل آموزش دیده و دلسوز را به بیماران مراجعه کننده ارائه می‌دهد.
تمامی اتاق های این بخش دارای امکانات رفاهی کامل جهت رفاه حال مراجعه کنندگان عزیز می‌باشد.

 

 

بخش پنج (داخلی، جراحی)

این بخش در طبقه پنجم بیمارستان واقع است و دارای ۱۷ تخت و شامل دو اتاق خصوصی، سه اتاق دوتخته و سه اتاق سه تخته با تمامی امکانات کامل جهت رفاه حال مراجعه کنندگان عزیزمان می‌باشد که خدمات مراقبتی و حمایتی به بیماران جراحی و داخلی را ارائه می‌دهد ، همچنین بیماران بعد از جراحی قلب از بخش ICU OH به بخش پنج منتقل می‌شوند.

بخش شش (آنکولوژی)

این بخش در طبقه پنجم بیمارستان واقع است و دارای ۱۳ تخت فعال شامل ۶ اتاق دوتخته و ۱ اتاق خصوصی می‌باشد که با حضور پزشکان متخصص و مجرب و پرسنل اموزش دیده و دلسوز در محیطی آرام و دلنشین خدمات مراقبتی بیماران سرطانی و جراحی را ارائه می‌دهد.

بخش VIP (داخلی ، جراحی)

بخش VIP بیمارستان پارسیان در طبقه پنجم بیمارستان واقع است و به دلیل ساختار آن، به دو قسمت VA و VB تقسیم شده است که در اصل یک بخش با مدیریت و قوانین واحد می‌باشد و در مجموع دارای ۸ اتاق VIP که اتاق ها دارای یک تخت همراه جهت رفاه حال همراهان گرامی می‌باشند. بخش VIP به دلیل موقعیت مکانی دارای ویو مناسب و اتاق های بزرگ و نورگیر می‌باشد و بدلیل اینکه پذیرای تعداد بیمار کمتری می‌باشد محیطی آرام برای بیماران و همراهان را در بر دارد . همچنین سرویس ویژه پذیرایی اتاق ها بصورت روزانه صورت میگیرد .
این بخش از مهرماه سال ۱۳۸۵ شروع به کار کرده است و پذیرش بیماران به صورت جنرال شامل موارد داخلی، جراحی با حضور پزشکان مجرب و نیروهای کارآمد و دلسوز می‌باشد.