بخشهای ویژه

ICU جنرال

این بخش درقسمت غربی طبقه دوم واقع است و دارای ۸ تخت فعال که هرتخت به طور جداگانه  دارای امکانات مراقبت ویژه می­باشد که پاسخگوی بیماران نیازمند  به حمایت تنفسی و همودینامیک است. مراقبت های ۲۴ ساعته توسط پرستاران مجرب به بیماران ارائه می­شود و در تمام شیفت کاری پزشک متخصص بیهوشی در این واحد حضور فعال دارد.

 لازم به ذکر است که موارد دیالیز اورژانس ازکلیه بخش های بیمارستان نیز در این بخش انجام می­شود.ICU OH

ICU جراحی قلب باز درقسمت غربی طبقه چهارم واقع است و دارای۸ تخت فعال می­باشد. بیماران بعد از انجام پروسیجر جراحی قلب باز (بای پس کرونر، تعویض و ترمیم دریچه ها، اصلاح نقایص مادرزادی و…) دراین واحد تحت مراقبت های ویژه ی تخصصی قرار می­گیرند.

 

 

NICU

بخش NICU یکی از بخش های مهم و پشتیبان بلوک زایمان در مراکز بیمارستانی بوده که محیطی امن برای تولد نوزادان بخصوص نوزادان High Risk را ایجاد نموده و ارائه خدمات و اقدامات درمانی مناسب را امکان پذیر می سازد .

این بخش در قسمت  غربی طبقه سوم واقع است و درآن خدمات مراقبتی و حمایتی نوزادان صورت می­گیرد.

 این بخش دارای ۹ تخت انکوباتور،۴ تخت NICU و ۱۴ کات نوزاد است و با امکانات کامل، حمایت تنفسی- همودینامیکی نوزادان نارس را انجام می­دهد تا به وضعیت فیزیولوژیک پایدار برسند، گاهی این حمایت و مراقبتها هفته ها زمان نیاز دارد.POST NICU

این بخش در NICU  واقع است و  نوزادان نارس بعد از رسیدن به شرایط نسبتاً پایدار در NICU به این بخش منتقل می­شوند. دراین بخش پایش وضعیت نوزاد از نظر تنفس، همودینامیک، تغذیه و… به صورت لحظه ای و مداوم انجام می­شود.CCU

این بخش در انتهای قسمت غربی طبقه دوم  واقع است ، دارای ۷ تخت فعال میباشد و سرویس ­دهی به بیماران نیازمند مراقبت­های ویژه قلبی را به عهده دارد.