بخش کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان پارسیان شامل ۱۰ اتاق می‌باشد که روزانه حدود ۲۵ پزشک و در کل هفته حدود ۱۲۰ پزشک در کلینیک ویزیت بیماران را انجام می‌دهند و اقدامات درمانی و پذیرش و وقت دهی و هماهنگی ها زیر نظر سرپرستار کلینیک، توسط پرسنل کلینیک که شامل یک پرستار، یک ماما، دو کمک بهیار و چهار منشی انجام می‌شود.
وقت دهی در کلینیک به صورت حضوری و تلفنی و اینترنتی ازطریق لینک نوبت دهی آنلاین می‌باشد.
تلفن داخلی : ۲۳۱۲-۲۳۱۳-۲۳۴۲
تلفن مستقیم درمانگاه : ۲۲۳۶۳۳۲۲

کلینیک چشم پزشکی
کلینیک پوست
کلینیک ایمونولوژی وآلرژی
کلینیک زنان
کلینیک ارتوپد
کلینیک توراکس
کلینیک مغز واعصاب
کلینیک اطفال
کلینیک نورولوژی
کلینیک قلب
کلینیک جراحی وترمیمی پلاستیک
کلینیک غدد
کلینیک غدد اطفال
کلینیک گوش وحلق و بینی
کلینیک گوارش
کلینیک نفرولوژی
کلینیک هماتولوژی
کلینیک عفونی
کلینیک ریه
کلینیک داخلی
کلینیک پیشگیری و ارتقاء سلامت (طب سوزنی)
کلینیک رماتولوژی
کلینیک تغذیه
کلینیک درد
کلینیک اورولوژی
کلینیک جراحی عمومی
کلینیک الکترودیاگنوز ( نوار عصب عضله)
اپتومتریست
کلینیک EEG
کلینیک روانپزشکی
کلینیک زخم
دفتر سلامت روان
کلینیک روانشناسی بالینی
کلینیک روان شناسی و مشاوره