دندانپزشکی

واحد دندانپزشکی بیمارستان پارسیان با حضور دندانپزشکان مجرب در رشته های مختلف تخصصی با رعایت دقیق تمامی موازین بهداشتی در حال ارائه خدمت می باشد.

برخی از خدمات قابل ارائه به این شرح می باشند:

 • بیماریهای دهان و دندان
 • جراحی دهان اعم از کشیدن دندان عقل، عقل نهفته و کلیه جراحیهای مرتبط با فک و صورت
 • ایمپلنت و کاشت دندان توسط جراح فک و صورت به صورت اقساطی
 • دندانپزشکی کودکان تحت بیهوشی عمومی
 • دندانپزشکی بزرگسالان تحت بیهوشی عمومی
 • دندانپزشکی معلولین ذهنی تحت بیهوشی عمومی
 • ارتودنسی ثابت و متحرک توسط متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت به صورت اقساطی
 • پروتزهای ثابت و متحرک
 • جراحی لثه
 • درمان ریشه (عصب کشی)
 • پیشگیری وآموزش بهداشت دهان و دندان
 • تمامی اقدامات درمانی با رعایت پروتکل های بهداشتی با مواد مناسب و با کیفیت و لوازم یکبار مصرف و با تعرفه مناسب انجام پذیر میباشد.
  ساعات کار در روز های هفته ۹ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۰

تلفن داخلی: ۲۴۳۵-۲۴۳۴
تلفن مستقیم بخش دندانپزشکی ۲۲۰۹۵۰۵۷