سیزدهمین بسیج ملی تغذیه (۲۴دی ماه تا ۷بهمن ماه ۱۴۰۱) با شعار حال خوب با وزن مناسب کنترل وزن با اصلاح الگوی غذایی و فعالیت بدنی

 در بیمارستان پارسیان به مناسبت بسیج ملی تغذیه کلاس اموزش تغذیه ویژه پرسنل بیمارستان برگزار گردید که در این جلسه نکات بسیار مهم پیرامون اصلاح

ادامه مطلب »