دکتر ابوالمحسن پاکزاد

دکتر ابوالمحسن پاکزاد دکترای پزشکی دانشگاه ملی ایران متخصص بیماری‌های پوست (متخصص درماتولوژی)