شنوایی سنجی

شنوایی سنجی بیمارستان فوق تخصصی پارسیان در قسمت غربی طبقه منفی یک قرار دارد و خدمات ذیل را به مراجعه کنندگان ارائه

می دهد:

  • ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان (ادیومتری ،تیمپانومتری و اکوستیک رفلکس)
  • ارزیابی عملکرد شیپوراستاش (ETF)
  • ارزیابی شنوایی نوزادان به روش OAE
  • خدمات سمعک
  • مشاوره سمعک برای بیماران کم شنوا و ناشنوا(کودکان و بزرگسالان)
  • تجویز انواع سمعک های روز دنیا(داخل گوشی و پشت گوشی)
  • خدمات ساخت انواع قابلب(قالب سمعک-قالب ضد آب-قالب ضد صوت)

مسئول واحد : خانم فرشته فقیهی

تلفن داخلی :۲۲۳۴

خط مستقیم :۲۲۳۶۲۴۱۷-۰۹۱۲۲۴۰۴۶۸۸

IraqIran