بخش تصویربرداری

بخش تصویربرداری در طبقه اول بیمارستان واقع می باشد که کلیه خدمات تصویربرداری از قبیل : رادیوگرافی های ساده ، رنگی (با و بدون کنتراست ) ، تخصصی (ماموگرافی، پانورکس یا OPG، سفالومتری) ، سونوگرافی های ساده ، سونوگرافی های رنگی یا داپلر ، سی تی اسکن ، مشاوره سی تی اسکن، خدمات اینترونشن شامل بیوپسی ها نفروستومی و … انجام می پذیرد .

کلیه خدمات تصویربرداری بصورت شبانه روزی توسط پزشکان و کادر مجرب صورت میگیرد.

سونوگرافی بیمارستان پارسیان همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان گرامی میباشد. در روز های تعطیل نیز از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با تعیین وقت قبلی خدمات سونوگرافی پذیرفته میشود.

کلیه گزارشات تصویربرداری حداکثر تا ۴۸ ساعت به صورت حضوری و سیستمی (از طریق ارسال به تلفن همراه پزشک و بیمار) انجام میگیرد و تصاویر خدمات انجام شده نیز با ارسال لینک مربوطه و بارگزاری در تلفن همراه بیمار قابل رویت میباشد.

برنامه پزشکان بخش رادیولوژی بیمارستان پارسیان

توجه: حضور پزشک خانم در روزهای شنبه و پنجشنبه به صورت یک هفته در میان می باشد. لذا جهت وقت سونوگرافی با پذیرش هماهنگی بعمل آورید.