بخش چهار

این بخش درقسمت شرقی طبقه سوم بیمارستان واقع است و دارای دو اتاق خصوصی، چهار اتاق دو تخته و یک اتاق سه تخته می باشد که خدمات مراقبتی و حمایتی بیماریهای زنان شامل هیسترکتومی، سیستوسل و رکتوسل،کنترل خونریزی پس از زایمان، کورتاژ تخلیه ای و تشخیصی، زایمان طبیعی و سزارین، کنترل دیابت بارداری، کنترل پری اکلامپسی و اکلامپسی، میومکتومی و کیست تخمدان و  OHSS (سندرم تخمدان تحریک پذیر) رابه بیماران مراجعه کننده ارائه می­دهد.

رئیس بخش : آقای دکتر عطارزاده

تلفن داخلی : ۲۳۳۰-۲۳۳۱-۲۳۳۲