دکتر ابوالمحسن پاکزاد

دکتر ابوالمحسن پاکزاد دکترای پزشکی دانشگاه ملی ایران متخصص بیماری‌های پوست (متخصص درماتولوژی)

دکتر منصور شیخ

دکتر منصور شیخ متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی کودکان و ارولوژی اطفال