۲۶ شهریور روز جهانی ایمنی بیمار

روز جهانی ایمنی بیمار

سازمان جهانی بهداشت برای اولین بار روز ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی را به عنوان روز جهانی بسیج ایمنی اعلام نمود. این سازمان به منظور کاهش صدمات و آسیب وارده به بیماران از ناحیه خدمات سلامت غیر ایمن بر سه محور به شرح ذیل تاکید نموده است: ۱) ارتقاء سطح آگاهی، توانمندی سازی و جلب […]

زایمان طبیعی رایگان برای پرسنل و بستگان درجه یک بیمارستان پارسیان

بدینوسیله به اطلاع عموم همکاران محترم میرساند به منظور تشویق مادران باردار به زایمان طبیعی و متعاقب تصمیمات متخده مقرر گردید تا شرایط انجام زایمان طبیعی برای عموم پرسنل بیمارستان و بستگان درجه یک آنان به صورت کاملاً رایگان فراهم گردد. لذا همکاران محترم می توانند برای این منظور با هماهنگی مسئول واحد مربوطه اقدام […]