در سالهای اخیر، افزایش سن ازدواج منجر به تاخیر در باروری شده است، که در این راستا مرکز ناباروری بیمارستان پارسیان با انجام خدمات زیر آماده کمک در رفع مشکلات ناباروری زوجین می­باشد.

اقدامات تشخیصی:

  1. بررسی اولیه زوجین
  2. سونوهیستروگرام
  3. هیستروسکوپی لاپاراسکوپی
  1. روش های PESA وTESE

 

اقدامات درمانی

  1. تحریک تخمکگذاری
  2. IUI
  3. لقاح آزمایشگاهی IVF و ICSI
  4. روش میکرواینجکشن(ICSI)

انتقال جنین

لیزر هچینگ

 

روش میکرواینجکشن (ICSI)

انتقال جنین

تلفن داخلی: ۲۲۴۶ ، ۲۲۴۷