بخش IVF

در سالهای اخیر، افزایش سن ازدواج منجر به تاخیر در باروری شده است، که در این راستا مرکز ناباروری بیمارستان پارسیان با انجام خدمات زیر آماده کمک در رفع مشکلات ناباروری زوجین می باشد.

انجام خدمات تشخیصی و درمانی در زمینه ناباروری در بخش ivf بیمارستان پارسیان جهت مراجعه کنندگان به شرح زیر می باشد:

  •  ویزیت اولیه زوجین شامل مشاوره زوجین ، سونوگرافی و انجام آزمایش اسپرموگرام
  • اقدامات تشخیصی و درمانی شامل سونوهیستروگرام، هیستروسکوپی، لاپاراسکوپی، سرکلاژ
  •  انجام IO (تحریک تخمک گذاری) و IUI جهت زوجین
  •  عمل IVF و میکرواینجکشن
  •  انجماد اسپرم،تخمک و جنین
  •  لیزر هچینگ جنین جهت جنین
  •  انجام PGD( تعیین جنسیت ) و PGS( تعیین سلامت) جهت زوجین متقاضی
  •  انجام سیکل های درمانی ، اهدا تخمک ، اهدا جنین و رحم جایگزین در کوتاهترین زمان
  • انجام روش های تشخیصی و درمان PESA و TESE(بیوپسی بایپس بیضه) برای زوج نابارور با آزمایش اسپرموگرام منفی