برنامه هفتگی درمانگاه

لطفاً روز مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس در کادر جستجو (search) میتوانید تخصص مورد نظر، پزشک و … را جستجو نمایید.

تلفن مستقیم درمانگاه بیمارستان پارسیان: ۲۲۳۶۳۳۲۲ – ۲۲۰۸۹۹۳۳