جستجو
جستجو

برنامه هفتگی درمانگاه بیمارستان پارسیان

تلفن مستقیم درمانگاه بیمارستان پارسیان: ۲۲۳۶۳۳۲۲ – ۲۲۰۸۹۹۳۳  (۰۲۱)

تخصص / روز هفته:شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبه
زنان و زایمانخانم دکتر مهدی‌زاده ۸ الی ۱۰


خانم دکتر حاجیان ۱۰ الی ۱۲


خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴


دکتر نوشین صفوی ۱۶ الی ۱۸
خانم دکتر قاضی زاده ۸ الی ۱۲


خانم دکتر مارال صالحی ۱۰ الی ۱۲


خانم دکتر مهدی‌زاده ۱۲ الی ۱۴


خانم دکتر قطبی ۱۵ الی ۱۸
خانم دکتر معینی ۸ الی ۱۰


خانم دکتر حاجیان ۱۰ الی ۱۲


خانم دکتر دانشفر
۱۲ الی ۱۴


خانم دکتر احمد پور
۱۷ الی ۱۸
خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴


خانم دکتر سلامتی ۱۴ الی ۱۶
خانم دکتر صالحی ۹ الی ۱۰


خانم دکتر مهدی‌زاده ۱۰ الی ۱۲


خانم دکتر حقیقی ۱۳


خانم دکتر مهدی‌زاده
۱۶ الی ۱۸
خانم دکتر دانش بدی جایگزین (دکتر معمارپور) ۱۰ الی ۱۴


خانم دکتر قطبی ۱۶ الی ۱۸
ارتوپددکتر موسوی (فعلاً حضور ندارند)


دکتر صفایی ۱۶ الی ۱۸
دکتر مدنی (فوق تخصص زانو) ۱۰:۳۰دکتر موسوی (فعلاً حضور ندارند)


دکتر صفایی ۱۶ الی ۱۸
دکتر موسوی (فعلاً حضور ندارند)


دکتر شهیم ۱۶
دکتر اخلاق نجات ۱۸ الی ۱۹


دکتر صفایی ۱۶ الی ۱۸
دکتر شهیم ۱۲ الی ۱۴
جراحی عمومی خانم دکتر مؤمن ۱۴دکتر امین پور ۸ الی ۱۰


دکتر بیات ماکو ۱۰ الی ۱۲


دکتر حسینی ۱۷
دکتر بیات ماکو ۱۵ الی ۱۶دکتر امین پور ۱۰ الی ۱۲


دکتر حسینی ۱۷ الی ۱۸
دکتر بیات ماکو ۱۰ الی ۱۲


دکتر موحد ۱۴ الی ۱۶
دکتر موحد ۸ الی ۱۰
جراحی مغز و اعصابدکتر حمیدیان ۱۱ الی ۱۲


دکتر علیاری ۱۷ الی ۱۹
دکتر باباپور ۱۶:۳۰ الی ۱۸دکتر طباطبایی ۹:۳۰ الی ۱۱


دکتر کوثری ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰


دکتر علیاری ۱۷ الی ۱۹
دکتر باباپور ۱۶:۳۰ الی ۱۸دکتر حمیدیان ۱۰ الی ۱۲


دکتر آرمان فر ۱۲:۳۰ الی ۱۴


دکتر علیاری ۱۷ الی ۱۹
دکتر طباطبایی ۸ الی ۱۱
داخلی قلبدکتر اسد پور پیرانفر ۱۰ الی ۱۱


دکتر لطفیانی ۸ الی ۱۰
خانم دکتر هندسی ۱۳دکتر لطفیانی ۸ الی ۱۰


دکتر پیرانفر ۱۰ الی ۱۱
دکتر لطفیانی ۹:۳۰ الی ۱۱ دکتر مهدی یار ۸ الی ۱۰دکتر بیرانوند ۱۱ الی ۱۲
گوش و حلق و بینیدکتر نظری ۱۱دکتر هاشمی ۱۱خانم دکتر مینا جمالی ۱۴ الی ۱۶دکتر صادقیان ۱۰ الی ۱۲دکتر هاشمی ۱۱
داخلی کلیهدکتر حیدر نژادیان ۸ الی ۱۰خانم دکتر صادقی زاده ۱۰دکتر حیدرنژادیان ۸ الی ۱۰دکتر حیدرنژادیان ۸ الی ۱۰
روانپزشکیدکتر حمدیه ۱۴دکتر حمدیه ۱۲
پزشکی اجتماعی و طب سوزنیدکتر محمدعلی حیدرنیا فعلاً حضور ندارنددکتر محمدعلی حیدرنیا فعلاً حضور ندارند
الکترودیاگنوز (نوار عصب و عضله)دکتر سنجری ۱۲دکتر سنجری ۱۲دکتر سنجری ۱۲
غدد بزرگسالخانم دکتر نرجس احمدی ۱۰ الی ۱۴


خانم دکتر نادری ۱۵
خانم دکتر نرجس احمدی ۱۳:۳۰خانم دکتر نادری ۱۵دکتر ربانی ۸


خانم دکتر نادری ۱۵
نورولوژیخانم دکتر عمرانی ۱۶
اطفال و غدد اطفالخانم دکتر نادری ۱۵خانم دکتر نادری ۱۵خانم دکتر نادری ۱۵
جراحی اطفال
هماتولوژیدکتر موسوی ۱۴ الی ۱۷:۳۰دکتر رستمی ۱۳:۳۰دکتر موسوی ۱۴ الی ۱۷:۳۰دکتر موسوی ۱۴ الی ۱۷:۳۰
کلینیک تغذیه
جراحی توراکسدکتر جواهرزاده ۱۴دکتر جواهرزاده ۱۷دکتر جواهرزاده ۱۷
جراحی چاقی (لاپاراسکوپی پیشرفته)دکتر سادات منصوری ۱۰ الی ۱۲دکتر سادات منصوری ۱۰ الی ۱۲
جراحی پلاستیک و ترمیمیدکتر حسین عرب فعلاً حضور ندارند
پوستدکتر پاکزاد ۱۴
داخلیخانم دکتر انصاری ۱۶:۳۰ الی ۱۸خانم دکتر انصاری ۱۶:۳۰ الی ۱۸
گوارشخانم دکتر طالب بیدختی ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰دکتر نظام ۱۱دکتر نظام ۱۲
عفونیخانم دکتر سمن آبادی (جایگزین: دکتر گودرزی) ۱۲ الی ۱۴خانم دکتر سمن آبادی (جایگزین: دکتر گودرزی) ۱۲ الی ۱۴
عفونی، آسم و آلرژیدکتر حدادی ۹ الی ۱۱دکتر حدادی ۱۴
چشم پزشکیخانم دکتر برک پور ۱۰ الی ۱۲خانم دکتر برک پور ۱۰ الی ۱۲
روانشناس بالینیخانم دکتر فتاحی ۱۵
روماتولوژیدکتر محتشمی ۱۶ الی ۱۷:۳۰
ریهدکتر کامرانی ۱۴ الی ۱۵:۳۰
اپتومتریآقای توکلی ۱۰ الی ۱۴آقای توکلی ۱۰ الی ۱۴آقای توکلی ۱۰ الی ۱۴آقای توکلی ۱۰ الی ۱۴آقای توکلی ۱۰ الی ۱۴
کلینیک سلامتهمه روزه از ساعت ۷ صبح الی ۷ شب