برنامه هفتگی درمانگاه بیمارستان پارسیان

تلفن مستقیم درمانگاه بیمارستان پارسیان: ۲۲۳۶۳۳۲۲ – ۲۲۰۸۹۹۳۳  (۰۲۱)

تخصص / روز هفته: شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه
زنان و زایمان خانم دکتر حاجیان ۱۰ الی ۱۲
خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴
دکتر دانش بدی جایگزین (دکتر معمارپور) ۱۴ الی ۱۶
دکتر نوشین صفوی ۱۶ الی ۱۸
خانم دکتر مهدی‌زاده ۱۲ الی ۱۴
خانم دکتر قطبی ۱۵ الی ۱۸
خانم دکتر معینی ۸ الی ۱۰
خانم دکتر حاجیان ۱۰ الی ۱۲
خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)
خانم دکتر بیدگلی ۱۴ الی ۱۶
خانم دکتر بیدگلی ۸ الی ۱۲
خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴
خانم دکتر سلامتی ۱۴ الی ۱۶
خانم دکتر صالحی ۹ الی ۱۰
خانم دکتر مهدی‌زاده ۱۰ الی ۱۲
خانم دکتر حقیقی ۱۳
خانم دکتر دانش بدی جایگزین (دکتر معمارپور) ۱۰ الی ۱۴
خانم دکتر قطبی ۱۶ الی ۱۸
ارتوپد دکتر زارع (دست و شانه) ۸ الی ۱۰
دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲
دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶
دکتر مدنی (فوق تخصص زانو) ۱۰:۳۰
دکتر سلطانخواه ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)
آقای دکتر عظیمی ۱۲ الی ۱۴(فعلاً حضور ندارند)
دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲
دکتر زارع (دست و شانه) ۱۴ الی ۱۵:۳۰
دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶
دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲
دکتر سلطانخواه ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)
دکتر شهیم ۱۶
دکتر زارع (دست و شانه) ۸ الی ۹:۳۰
دکتر عظیمی ۱۰ الی ۱۳ (فعلاً حضور ندارند)
دکتر کرمی ۱۵ (فعلاً حضور ندارند)
دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶
دکتر اخلاق نجات ۱۷ الی ۱۸
دکتر شهیم ۱۲ الی ۱۴
جراحی عمومی خانم دکتر مؤمن ۱۴ دکتر امین پور ۸ الی ۱۰
دکتر بیات ماکو ۱۰ الی ۱۲
خانم دکتر یاری قلی ۱۶ الی ۱۸
دکتر بیات ماکو ۱۵ الی ۱۶ دکتر امین پور ۱۰ الی ۱۲
دکتر حسینی ۱۷ الی ۱۸
دکتر بیات ماکو ۱۰ الی ۱۲
دکتر موحد ۱۴ الی ۱۶
دکتر موحد ۸ الی ۱۰
جراحی مغز و اعصاب دکتر علیاری ۱۶ الی ۱۷
دکتر طباطبای ۱۶ الی ۱۸
دکتر حمیدیان ۱۲:۳۰ الی ۱۴
دکتر باباپور ۱۶:۳۰ الی ۱۸
دکتر طباطبایی ۹:۳۰ الی ۱۱
دکتر کوثری ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰
دکتر علیاری ۱۷
دکتر حمیدیان ۱۲:۳۰ الی ۱۴
دکتر باباپور ۱۶:۳۰ الی ۱۸
دکتر آرمان فر ۱۲:۳۰ الی ۱۴
دکتر علیاری ۱۷
دکتر طباطبایی ۸ الی ۱۱
داخلی قلب دکتر اسد پور پیرانفر ۱۰ الی ۱۱
دکتر لطفیانی ۸ الی ۱۰
خانم دکتر هندسی ۱۳ دکتر لطفیانی ۸ الی ۱۰
دکتر پیرانفر ۱۰ الی ۱۱
دکتر لطفیانی ۹:۳۰ الی ۱۱
دکتر زینانلو (فوق تخصص قلب اطفال) ۱۴ الی ۱۶ (هفته اول و سوم هر ماه)
دکتر مهدی یار ۸ الی ۱۰ دکتر بیرانوند ۱۱ الی ۱۲
گوش و حلق و بینی دکتر نظری ۱۱ دکتر هاشمی ۱۱ خانم دکتر مینا جمالی ۱۴ الی ۱۶ دکتر پوستی ۱۱ دکتر هاشمی ۱۱
داخلی کلیه دکتر حیدر نژادیان ۹ الی ۱۱ خانم دکتر صادقی زاده ۱۰ دکتر حیدرنژادیان ۹ الی ۱۱ دکتر حیدرنژادیان ۱۰ الی ۱۰:۳۰
روانپزشکی دکتر حمدیه ۱۴ دکتر حمدیه ۱۲
پزشکی اجتماعی و طب سوزنی دکتر محمدعلی حیدرنیا ۱۴ الی ۱۶ دکتر محمدعلی حیدرنیا ۱۴ الی ۱۶
طب فیزیکی دکتر سنجری ۱۲ دکتر سنجری ۱۲ دکتر سنجری ۱۲
غدد بزرگسال خانم دکتر هدی کدخدازاده ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ خانم دکتر نادری ۱۵ خانم دکتر نادری ۱۵ دکتر ربانی ۸
خانم دکتر نادری ۱۵
نورولوژی خانم دکتر عمرانی ۸ الی ۹
اطفال و غدد اطفال خانم دکتر نادری ۱۵ خانم دکتر نادری ۱۵ خانم دکتر نادری ۱۵
جراحی اطفال دکتر شیخ ۱۰ الی ۱۱
هماتولوژی دکتر رستمی ۱۳:۳۰
کلینیک تغذیه دکتر شادنوش ۱۷ الی ۱۹ (فعلاً حضور ندارند)
جراحی توراکس دکتر جواهرزاده ۱۴ دکتر جواهرزاده ۱۷ دکتر جواهرزاده ۱۷
جراحی پلاستیک و ترمیمی دکتر علی عطری ۱۶
پوست دکتر پاکزاد ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)
داخلی خانم دکتر انصاری ۱۶:۳۰ الی ۱۸ دکتر صفاریه ۱۶:۳۰ (فعلاً حضور ندارند) خانم دکتر انصاری ۱۶:۳۰ الی ۱۸
گوارش خانم دکتر طالب بیدختی ۱۲ الی ۱۳:۳۰ دکتر نظام ۱۱ دکتر نظام ۱۲
عفونی خانم دکتر سمن آبادی ۱۲ الی ۱۴ خانم دکتر سپیده خدر زاده ۱۲ الی ۱۴ خانم دکتر سمن آبادی ۱۲ الی ۱۴
عفونی، آسم و آلرژی دکتر حدادی ۹ الی ۱۱ دکتر حدادی ۱۴
چشم پزشکی دکتر دژآگاه ۱۰ الی ۱۱
روانشناس بالینی خانم دکتر فتاحی ۱۴ خانم دکتر فتاحی ۱۴ الی ۱۶
روماتولوژی دکتر محتشمی ۱۶ الی ۱۷:۳۰
ریه دکتر کامرانی ۱۴ الی ۱۵:۳۰