برنامه هفتگی درمانگاه بیمارستان پارسیان

تلفن مستقیم درمانگاه بیمارستان پارسیان: ۲۲۳۶۳۳۲۲ – ۲۲۰۸۹۹۳۳  (۰۲۱)

تخصص / روز هفته: شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه
زنان و زایمان خانم دکتر حاجیان ۱۰ الی ۱۲
خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴
دکتر دانش بدی جایگزین (دکتر معمارپور) ۱۴ الی ۱۶
دکتر نوشین صفوی ۱۶ الی ۱۸
دکتر سلطانی ۸ الی ۱۲
خانم دکتر مهدی‌زاده ۱۲ الی ۱۴
خانم دکتر قطبی ۱۵ الی ۱۸
خانم دکتر معینی ۸ الی ۱۰
خانم دکتر حاجیان ۱۰ الی ۱۲
خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)
خانم دکتر بیدگلی ۱۴ الی ۱۶
خانم دکتر بیدگلی ۸ الی ۱۲
خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴
خانم دکتر سلامتی ۱۴ الی ۱۶
دکتر شهیم ۱۶
خانم دکتر صالحی ۹ الی ۱۰
خانم دکتر مهدی‌زاده ۱۰ الی ۱۲
خانم دکتر حقیقی ۱۳
خانم دکتر دانش بدی جایگزین (دکتر معمارپور) ۱۰ الی ۱۴
خانم دکتر قطبی ۱۶ الی ۱۸
ارتوپد دکتر زارع (دست و شانه) ۸ الی ۱۰
دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲
دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶
دکتر مدنی (فوق تخصص زانو) ۱۰:۳۰
دکتر سلطانخواه ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)
آقای دکتر عظیمی ۱۲ الی ۱۴
دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲
دکتر زارع (دست و شانه) ۱۴ الی ۱۵:۳۰
دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶
دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲
دکتر سلطانخواه ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)
دکتر شهیم ۱۶
دکتر زارع (دست و شانه) ۸ الی ۹:۳۰
دکتر کرمی ۱۵ (فعلاً حضور ندارند)
دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶
دکتر اخلاق نجات ۱۷ الی ۱۸
دکتر شهیم ۱۲ الی ۱۴
جراحی عمومی خانم دکتر مؤمن ۱۴ الی ۱۶ دکتر امین پور ۸ الی ۱۰
دکتر بیات ماکو ۱۰ الی ۱۲
خانم دکتر یاری قلی ۱۶ الی ۱۸
دکتر بیات ماکو ۱۵ الی ۱۶ دکتر حسینی ۱۷ الی ۱۸ دکتر بیات ماکو ۱۰ الی ۱۲
دکتر موحد ۱۴ الی ۱۶
دکتر موحد ۸ الی ۱۰
جراحی مغز و اعصاب دکتر علیاری ۱۶ الی ۱۷
دکتر طباطبای ۱۶ الی ۱۸
دکتر حمیدیان ۱۲:۳۰ الی ۱۴
دکتر باباپور ۱۶:۳۰ الی ۱۸
دکتر طباطبایی ۹:۳۰ الی ۱۱
دکتر کوثری ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰
دکتر علیاری ۱۷
دکتر حمیدیان ۱۲:۳۰ الی ۱۴ دکتر آرمان فر ۱۲:۳۰ الی ۱۴(فعلاَ حضور ندارند)
دکتر علیاری ۱۷
دکتر طباطبایی ۸ الی ۱۱
داخلی قلب دکتر اسد پور پیرانفر ۱۰ الی ۱۱
دکتر لطفیانی ۸ الی ۱۰
دکتر پیروزی ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰
خانم دکتر هندسی ۱۳
دکتر لطفیانی ۸ الی ۱۰
دکتر پیرانفر ۱۰ الی ۱۱
دکتر لطفیانی ۹:۳۰ الی ۱۱
دکتر زینانلو (فوق تخصص قلب اطفال) ۱۴ الی ۱۶ (هفته اول و سوم هر ماه)
دکتر مهدی یار ۸ الی ۱۰ دکتر بیرانوند ۱۱ الی ۱۲
گوش و حلق و بینی دکتر نظری ۱۱ دکتر هاشمی ۱۱ خانم دکتر مینا جمالی ۱۴ الی ۱۶ دکتر پوستی ۱۱ دکتر هاشمی ۱۱
داخلی کلیه دکتر حیدر نژادیان ۹ الی ۱۱ خانم دکتر صادقی زاده ۱۰ دکتر حیدرنژادیان ۹ الی ۱۱ دکتر حیدر نژادیان ۸ الی ۱۰
روانپزشکی دکتر حمدیه ۱۴ دکتر حمدیه ۱۲
پزشکی اجتماعی و طب سوزنی دکتر محمدعلی حیدرنیا ۱۴ الی ۱۶ دکتر محمدعلی حیدرنیا ۱۴ الی ۱۶
طب فیزیکی دکتر سنجری ۱۲ دکتر سنجری ۱۲ دکتر سنجری ۱۲
غدد بزرگسال خانم دکتر هدی کدخدازاده ۱۴ خانم دکتر نادری ۱۵ خانم دکتر نادری ۱۵ دکتر ربانی ۸
خانم دکتر نادری ۱۵
نورولوژی خانم دکتر ویدا محمدزاده ۹:۳۰ الی ۱۱ خانم دکتر عمرانی ۸ الی ۹
اطفال و غدد اطفال خانم دکتر نادری ۱۵ خانم دکتر نادری ۱۵ خانم دکتر نادری ۱۵
جراحی اطفال دکتر شیخ ۱۰ الی ۱۱ دکتر جهانگیری ۱۵ الی ۱۷
هماتولوژی دکتر رستمی ۱۳:۳۰
کلینیک تغذیه دکتر شادنوش ۱۷ الی ۱۹ (فعلاً حضور ندارند)
جراحی توراکس دکتر جواهرزاده ۱۷ دکتر جواهرزاده ۱۷
جراحی پلاستیک و ترمیمی دکتر علی عطری ۱۶
پوست دکتر پاکزاد ۱۴
داخلی خانم دکتر انصاری ۱۶:۳۰ الی ۱۸ دکتر صفاریه ۱۶:۳۰ خانم دکتر ایوبیان ۱۰ الی ۱۲ خانم دکتر انصاری ۱۶:۳۰ الی ۱۸ خانم دکتر آرشیا جمالی ۱۰ الی ۱۲
گوارش دکتر نظام ۱۱ دکتر نظام ۱۱
عفونی خانم دکتر سمن آبادی ۱۲ الی ۱۴ دکتر دستگیر ۱۲ الی ۱۴ خانم دکتر ایوبیان ۹ الی ۱۱ خانم دکتر سمن آبادی ۱۲ الی ۱۴
عفونی، آسم و آلرژی دکتر حدادی ۱۷ الی ۱۸:۴۵ دکتر حدادی ۱۷ الی ۱۸:۴۵
چشم پزشکی دکتر دژآگاه ۱۰ الی ۱۱
روانشناس بالینی خانم دکتر فتاحی ۱۴ الی ۱۶