برنامه هفتگی درمانگاه بیمارستان پارسیان

تلفن مستقیم درمانگاه بیمارستان پارسیان: ۲۲۳۶۳۳۲۲ – ۲۲۰۸۹۹۳۳  (۰۲۱)

تخصص / روز هفته: شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه
زنان و زایمان خانم دکتر حاجیان ۱۰ الی ۱۲
خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴
دکتر دانش بدی جایگزین (دکتر معمارپور) ۱۴ الی ۱۶
دکتر حسینی ۸ الی ۱۲
خانم دکتر مهدی‌زاده ۱۲ الی ۱۴
آقای دکتر عطار زاده ۱۴ الی ۱۸
خانم دکتر معینی ۸ الی ۱۰
خانم دکتر حاجیان ۱۰ الی ۱۲
خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)
خانم دکتر بیدگلی ۱۴ الی ۱۶
خانم دکتر بیدگلی ۸ الی ۱۲
خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)
خانم دکتر سلامتی ۱۴ الی ۱۶
دکتر عطارزاده ۱۶ الی ۱۸
خانم دکتر صالحی ۹ الی ۱۰
خانم دکتر مهدی‌زاده ۱۰ الی ۱۲
خانم دکتر حقیقی ۱۳
آقای دکتر عطارزاده ۱۵
خانم دکتر دانش بدی جایگزین (دکتر معمارپور) ۱۰ الی ۱۴
خانم دکتر قطبی ۱۶ الی ۱۸
ارتوپد دکتر زارع (دست و شانه) ۸ الی ۱۰
دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲
دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶
دکتر مدنی (فوق تخصص زانو) ۱۰:۳۰
دکتر سلطانخواه ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)
دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۸
دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲
دکتر زارع (دست و شانه) ۱۴ الی ۱۵:۳۰
دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶
دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲
دکتر سلطانخواه ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)
دکتر زارع (دست و شانه) ۸ الی ۹:۳۰
دکتر کرمی ۱۵ (فعلاً حضور ندارند)
دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶
دکتر اخلاق نجات ۱۷ الی ۱۸
دکتر شهیم ۱۰ الی ۱۲
جراحی عمومی خانم دکتر مؤمن ۱۴ الی ۱۶ دکتر بیات ماکو ۱۰ الی ۱۲
دکتر امین پور ۱۴ الی ۱۶ (فعلاً حضور ندارند)
دکتر بیات ماکو ۱۵ الی ۱۶ دکتر حسینی ۱۷ الی ۱۸ دکتر بیات ماکو ۱۰ الی ۱۲
دکتر موحد ۱۴ الی ۱۶
دکتر موحد ۸ الی ۱۰
دکتر یمین ۱۲:۳۰ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)
جراحی مغز و اعصاب دکتر علیاری ۱۶ الی ۱۷
دکتر طباطبای ۱۶ الی ۱۸
دکتر حمیدیان ۱۲:۳۰ الی ۱۴
دکتر باباپور ۱۶:۳۰ الی ۱۸
دکتر طباطبایی ۹:۳۰ الی ۱۱
دکتر کوثری ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰
دکتر علیاری ۱۷
دکتر حمیدیان ۱۲:۳۰ الی ۱۴ دکتر آرمان فر ۱۲:۳۰ الی ۱۴
دکتر علیاری ۱۷
دکتر طباطبایی ۸ الی ۱۱
داخلی قلب دکتر اسد پور پیرانفر ۱۰ الی ۱۱
دکتر لطفیانی ۸ الی ۱۰
خانم دکتر هندسی ۱۳ دکتر لطفیانی ۸ الی ۱۰
دکتر پیرانفر ۱۰ الی ۱۱
دکتر لطفیانی ۹:۳۰ الی ۱۱
دکتر زینانلو (فوق تخصص قلب اطفال) ۱۴ الی ۱۶ (هفته اول و سوم هر ماه)
دکتر مهدی یار ۸ الی ۱۰ دکتر بیرانوند ۱۱ الی ۱۲
گوش و حلق و بینی دکتر نظری ۱۱ دکتر هاشمی ۱۱ دکتر پوستی ۱۰:۳۰ (فعلاً حضور ندارند) دکتر هاشمی ۱۱
داخلی کلیه دکتر حیدر نژادیان ۸ الی ۱۰ دکتر حیدرنژادیان ۹ الی ۱۱ دکتر صادقی زاده ۱۶
روانپزشکی دکتر حمدیه ۱۵ دکتر حمدیه ۱۵
پزشکی اجتماعی و طب سوزنی دکتر محمدعلی حیدرنیا ۱۴ الی ۱۶ دکتر محمدعلی حیدرنیا ۱۴ الی ۱۶
طب فیزیکی دکتر سنجری ۸ دکتر سنجری ۸ دکتر سنجری ۸
غدد بزرگسال خانم دکتر هدی کدخدازاده ۱۶ الی ۱۸ خانم دکتر نادری ۱۵ خانم دکتر نادری ۱۵ دکتر ربانی ۸
خانم دکتر نادری ۱۵
نورولوژی خانم دکتر ویدا محمدزاده ۹:۳۰ الی ۱۱ خانم دکتر عمرانی ۸ الی ۹
اطفال و غدد اطفال خانم دکتر نادری ۱۵ خانم دکتر نادری ۱۵ خانم دکتر نادری ۱۵
جراحی اطفال دکتر شیخ ۱۰ الی ۱۱ دکتر جهانگیری ۱۵ الی ۱۷
هماتولوژی دکتر رستمی ۱۳:۳۰
کلینیک تغذیه خانم حاج رسولی ۱۴ الی ۱۶ دکتر شادنوش ۱۷ الی ۱۹ (فعلاً حضور ندارند)
جراحی توراکس دکتر جواهرزاده ۱۷ دکتر جواهرزاده ۱۷
جراحی پلاستیک و ترمیمی دکتر محمدحسین عرب ۱۰ الی ۱۲ دکتر علی عطری ۱۶
پوست دکتر پاکزاد ۱۴
داخلی خانم دکتر انصاری ۱۷ الی ۱۸:۳۰ دکتر صفاریه ۱۵ الی ۱۷
دکتر کرداری ۱۱ الی ۱۳
خانم دکتر ایوبیان ۱۰ الی ۱۲ دکتر نیما دستگیر ۱۰ الی ۱۲
خانم دکتر انصاری ۱۷ الی ۱۸:۳۰
گوارش دکتر نظام ۱۱ دکتر نظام ۱۱ دکتر مرضیه میری ۱۴ الی ۱۵
عفونی خانم دکتر ایوبیان ۱۰ الی ۱۲ دکتر نیما دستگیر ۱۰ الی ۱۲
عفونی، آسم و آلرژی دکتر حدادی ۱۷ الی ۱۸:۴۵ دکتر حدادی ۱۷ الی ۱۸:۴۵
چشم پزشکی دکتر دژآگاه ۱۰ الی ۱۱
روانشناس بالینی خانم دکتر فتاحی ۱۴ الی ۱۶