واحد پذیرش و امور قراردادهای بیمارستان پارسیان

پیشخوان واحد پذیرش بستری بیمارستان پارسیان در طبقه همکف (لابی اصلی) روبروی دربهای آسانسور قرار دارد. مسئول واحد سرکار خانم «اَردا» می‌باشند. جهت برقراری تماس تلفنی با واحد پذیرش بستری، در صورت تماس با تلفن گویا (۷۱۰۰۲-۰۲۱) عدد «۷» و برای تماس داخلی شماره «۲۵۲۲» را شماره گیری نمایید.

مدارک مورد نیاز پذیرش بستری:

  • کارت شناسایی بیمار و شماره ملی
  • دستور بستری پزشک مربوطه
  • کلیه مدارک مرتبط با بیماری (از قبیل آزمایشات، اسکن، سونوگرافی و…)

 

نکاتی در مورد پذیرش بستری:

  • حضور بیمار در زمان پذیرش الزامی است.
  • در مورد هزینه‌های درمانی از واحد ترخیص سؤال شود.
  • پذیرش بستری در بیمارستان پارسیان به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌پذیرد.
  • برای پذیرش زایمان، بیمار به بلوک زایمان منتقل شده و همراه بیمار با مدارک مورد نیاز به پذیرش مراجعه نمایند.
  • بیماران اعمال زیبایی (مثل عمل بای پس) برای دریافت هزینه‌های بیمه تکمیلی حتماً قبل از مراچعه به بیمارستان، با مراجعه به بیمه مربوطه نسبت به تأییدیه عمل مربوطه اقدام نمایند.
چارت پذیرش بستری بیمارستان پارسیان
چارت پذیرش بستری بیمارستان پارسیان