حکیم پارسیان – به بهانه روز پزشک<br> (دکتر محمدعلی حیدرنیا)

به نام خدا حکیم پارسیان به بهانه روز پزشک دکتر محمد علی حیدرنیا متخصص پزشکی اجتماعی  دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی       ضمن تبریک روز پزشک به همکاران عزیز که توانسته اند با زحمات طاقت فرسا و توان بالای علمی خود در عین مظلومیت پزشکی ایران را سرامد پزشکی منطقه معرفی کنند. […]