بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

بیشتر

استخدام

استخدام

 

دعوت به همکاری

بیمارستان فوق تخصصی پارسیان در نظر دارد به منظور تکمیل کادر درمانی خود، پرستار ترجیحا کارشناس استخدام نماید.

۱۳ آذر ۱۳۹۸

دعوت نامه جلسه

دعوت نامه جلسه

جلسه ۱۹ مهر ۱۳۹۸ بیمارستان پارسیان

۱۹ مهر ماه ۱۳۹۸

فرش قرمز پارسیان معرفی کننده مشاهیر و مفاخر(سلبریتی) کشور است که در این بیمارستان جهت انجام درمان خود حضور داشته اند.

نهنگ آبی

نهنگ آبی

فیلمبرداری بخش هایی از سریال نهنگ آبی در بیمارستان تخصصی پارسیان انجام گرفته است.

IraqIran